2’nci nükleer santral için süreç başladı

Ekonomi Haberleri

Sinop’ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral için ÇED süreci başladı. Bu süreç kapsamında projenin çevreye etkileri ele alınacak.

Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olma özelliğini taşıyan Sinop NGS için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. ÇED başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca genel formata uygunluğu onaylandıktan sonra hem kurulacak olan inceleme ve değerlendirme komisyonu (İDK) üyelerine gönderilecek hem de halkın görüşlerine açılacak.

Halkın katılımı toplantısı gerçekleştirildikten sonra İDK üyelerinin görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED raporu özel formatı hazırlanacak ve ÇED raporu da bu formata uygun olacak.

DÜNYA STANDARTLARINDA

Yürütülecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak ÇED raporu, İDK tarafından da değerlendirilerek Çevre Bakanlığı’nın onayına sunulacak. Raporun olumlu bulunması halinde projede yer alan çevresel önlemlerin yeterli görüldüğü onaylanmış olacak. Yatırımcı açısından bir taahhüt niteliği taşıyan ÇED raporunda, projenin inşaat ve işletme dönemlerindeki tüm etkileri bakanlıkça izlenecek ve aykırılık tespiti halinde ise mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak. Proje kapsamında tüm faaliyetlerin, nükleer güvenlikle ilgili tüm dünyada kabul görmüş ilke ve standartlar çerçevesinde titizlikle yürütülmesi sağlanacak. Sinop Santrali, Fransa-Japonya ortaklığında hayata geçirilecek.

HALKIN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULACAK

Sinop NGS projesi kapsamındaki inşaat faaliyetlerinin başlayabilmesi için ‘ÇED Olumlu’ kararının yanı sıra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) yer lisansının ve inşaat lisansının da alınmış olması gerekecek. Proje için seçilen sahanın uygunluğuna yer lisansı aşamasında, inşaat faaliyetlerinin başlamasına ise inşaat lisansı aşamasının sonunda karar verilecek. ÇED süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde sürdürülecek çalışmaları içeriyor. ÇED raporunun belirlenmesinden önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere halkın katılımı toplantısı yapılıyor.

Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın
  • En Popüler Videolar