Dengelenme süreci başlıyor

Ekonomi Haberleri

Büyümeye ihracat net katkı sağlarken, iç talep ise soğudu. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarının ekonomide dengelenme sürecinin başladığını gösterdiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2. çeyrek büyüme rakamlarının ekonomide dengelenme sürecinin başladığını gösterdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin 2. çeyrekte reel olarak yüzde 5.2 oranında büyüme kaydettiğini belirten Albayrak “Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9 oranında gerçekleşti. İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır. Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir. Yine aynı şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini de ortaya koymuştur” dedi.

İKİ POZİTİF KATKI

Öncü göstergelerin, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ettiğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi; ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve piyasalarımızda yaşanan dalgalanma temelde enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirmektedir” dedi. Albayrak “Enflasyonla topyekun mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecektir. Bu büyümenin getirdiği refahın adaletli paylaşımı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplumumuz ile gerçekleşecektir” değerlendirmesini yaptı.

Kişi başına gelir 10.602 $

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün ayrıca 2017 yılına ilişkin bağımsız ‘Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ verilerini de açıkladı. Buna göre TÜİK, kişi başına geliri 2017 yılında cari fiyatlarla 20 lira artışla 38 bin 680 liraya, dolar cinsinden ise 5 dolar yükselterek 10 bin 602 dolara revize etti. Yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 7.4 arttı. 

 
Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın