Orman ve Su İşleri Bakanlığında yer değiştirme suretiyle atanma

Memurlar Haberleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulacak ve aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilecek.

Bu suretle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamayacak.

Her hizmet bölgesinde çalışma süresi 4 yıl olacak ve atamalarda her hizmet bölgesindeki çalışma süresinin tamamlanması esas tutulacak. Belirtilen istisnalar dışında bir bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmayacak.

Taşra teşkilatı birimlerinde bulunan kadrolar ve görevler esas alınarak, aynı yerde bölge müdürleri 5, bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri 7 yıldan fazla görev yapamayacak.

Merkez teşkilatı bünyesinde ana hizmet birimi sayılan birimlerde görev yapan şube müdürleri 7 yılı doldurmaları halinde taşra teşkilatına naklen tayine tabi tutulacak.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, milli park müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarında görevli personel, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacak.

Olağanüstü haller ve emekliliği kazanma durumu dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların Haziran-Eylül aylarında tamamlanması esas tutulacak, ancak iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim aylarında da atama yapılabilecek.

Bakanlıkta ilk defa aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan personelden, bölge müdürlüğü içerisindeki tayinler hariç olmak üzere, atandığı birim emrinde asgari 5 yıl süreyle çalışmadan tayin talebinde bulunamayacak. Ancak, mazeret durumlarından sayılan sağlık ve eş durumları hariç tutulacak.

Yönetmelikle, 17 Nisan 2012 tarihli ve Resmi Gazete'de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

Tüm Memurlar haberleri için tıklayın