Röportaj: Semih Altın1 Ağustos 2020 Cumartesi 18:30 | Son Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 18:30
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı üç üniversite ile güzel sanatlar alanında iş birliğini içeren yeni bir protokol imzaladı. Buna göre üniversite akademik personeli, protokol kapsamına alınan okullardaki alan derslerinde görevlendirecek. Bu sayede öğrencilerin usta ellerde yetişmesi için imkân sağlanacak. Güzel sanatlar liseleri için çok değerli bir gelişme olan protokolün detaylarını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile konuştuk.

Temmuz ayının ilk günlerinde sanat eğitimi alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Sonrasında Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Öncelikle bu protokolden bahseder misiniz?

Millî Eğitim Bakanlığımız, sanat eğitimi alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Hemen belirtmeliyim ki, sanat eğitimi bakımından son derece önemli bir adım bu. Çünkü mevcut sorunlara sanat, eğitim ve iş birliği açısından bütüncül bir yaklaşımla bakılıyor. Güzel sanatlar eğitimini doğru kavramlarla ve kapsamlı şekilde yeniden düşünmenin önemini ortaya koyan protokol çerçevesinde, güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu birtakım düzenlemeler hayata geçirilecek.

Bütüncül yaklaşım

Sanatsal ve estetik değerlerle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkânı sağlanmış olacak. Teori ile pratiği altyapıya uygun şekilde geliştirme fırsatı veren protokolle öğrencilerimizin bütünlüklü gelişimi sağlanacak. Ayrıca sanat eğitimi programlarının geliştirilmesi güncellenmesi, alan öğretmen yeterliklerinin arttırılması da mümkün olacak. Bu sayede güzel sanatlar eğitimi alanının kalitesi daha da artırılacak. Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimleri sürekli kılınacak. Öğrenci ve öğretmenlerin üniversitedeki ilgili bölüm ve fiziki mekânlardan faydalanması da alınan eğitimin kalitesini artırmak için önemli büyük fırsat. Üniversitelerimiz akademik personelini protokol kapsamına alınan okullardaki alan derslerinde görevlendirecek. Bu sayede öğrencilerin usta ellerde yetişmesi için imkân sağlanacak. Sanatçılarımız, kariyer günleri ve mesleki rehberlik çalışmalarında seminer, konferans, yarışma ve benzeri farkındalık faaliyetlerinde yer alacaklar. Alanlarında tecrübe ve başarı sahibi müstesna isimlerin paylaşımları, öğrenciler için hem yol gösterici hem şevk verici olacak.

Protokol kapsamında üç lise kuruldu değil mi?

Evet. Pendik Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Marmara Üniversitesi’nin, Beşiktaş Itri Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Üniversitesi’nin ve Başakşehir İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Teknik Üniversitesi’nin himaye ve desteğiyle çalışmalarını sürdürecek. Okullarımızın adları da kültür tarihimiz bakımından ayrıca önemli. Bilindiği gibi İsmail Dede Efendi, bestekârlığının yanı sıra neyzenliği ve hanendeliği ile Itri ise 17. yüzyılın çığır açan önemli bir ismi. Abdülkadir Meragi ise kültür alanına ciddi katkısı olan ve kültür tarihinde kalıcı izler bırakan bir isim.

Güzel sanatlar liseleri bir çocuğun yeteneğinin tespiti ve o yolda ilerlemesi için gerekli öğretim kurumları arasında yer alıyor. İstanbul’da hangi güzel sanatlar liseleri var?

Bahsettiğiniz üzere güzel sanatlar eğitiminin kişisel ve toplumsal gelişim açısından eğitim sistemimizdeki önemi yadsınamaz. İlimizdeki mevcut ortaöğretim kurumları arasında Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi, Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi, Beylikdüzü Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Kadıköy İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi, Pendik Marmara Üniversitesi Abdulkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi ve Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi güzel sanatlar eğitimi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere güzel sanatlar birbiriyle iç içedir, birbirinden beslenir ve birbirine ilham olur. Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hüsnühat, ebru, minyatür, kat’ı, cilt, çini, tezhip gibi ecdat yadigârı sanat dallarında eğitim veriliyor. Ayrıca Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanlarında eğitim veriliyor. Bu çerçevede sanat eğitimi alanında umut verici bir büyüme gösterdiğimizi söyleyebiliriz.

Kurumsal iş birlikleri

Sanat eğitimi alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesini içeren iş birliği öncesinde de İstanbul’da güzel sanatlar eğitimi bağlamında önemli çalışmalara imza atılmıştı. Ana hatlarıyla neler yapıldı İstanbul’da?

Güzel sanatlar liselerimizin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini artırmak için özel çaba sarf ediyoruz. Bakanlığımızın 2023 Vizyonu doğrultusunda çoklu kurumsal iş birliği ile hareket ediyoruz. Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, geçen yıl güzel sanatlar liselerini güçlendirmek için yapılan çalışmalar kapsamında ilimizdeki güzel sanatlar liselerimizi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler, İstanbul Sanayi Odası ve duayen sanatçılarımızla gelişim yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının çalgı yapım atölyesi var. Okullarımızda kullanılan enstrümanların bakımı burada yapılıyor ve okullarımıza da bu deneyim aktarılıyor ve çalgı bakım atölyeleri kuruluyor. Öğretmenlerimiz, çalgı yapımı konusunda da eğitim alıyorlar.

Güzel sanatlarla ilgili kurumsal iş birliklerinde sanatçıların önemli bir yeri var. Sanatçı ve öğrenci buluşmasının güzel sanatlar eğitimine katkıları hakkında neler söylersiniz?

Sanatçılarımızın varlığı, onlara birebir dokunuşu çok daha büyük kapılar aralıyor. Hani denir ya insan insanla öğrenir. İşte biz de bu doğrultuda öğrencilerimize sanatın zevkli dünyasını sanatçılarımızla sirayet ettirmek istiyoruz. Türk müziğinin enstrüman sanatçılarını geleceğin virtüöz adaylarıyla buluşturuyoruz. Böylece onların tecrübelerini Türk müziği içinde harmanlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz hayal ettikleri, inandıkları, çalıştıkları zaman sanat alanında başarılı olacaklarını unutmamalılar. Onlarla buluşan sanatçılarımız da kendilerine hayallerine inandıklarında, gerekli özeni gösterip çalıştıklarında başarı sağlayabilecekleri mesajını veriyorlar.

Millî Eğitim Bakanlığının “Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor” projesi var. Bu kapsamda hangi faaliyetler yapılıyor?

Güzel sanatlar lisesi öğrencilerimizin yaptığı resimler çevrelerindeki okullarda sergileniyor. Ayrıca güzel sanatlar öğrencileri çevrelerinde bulunan okullarda müzik performansları gerçekleştiriyor. Bu sayede okullarımız kültür ve sanat alanında daha zenginleşiyor, birbirlerine ilham kaynağı oluyor.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kültür ve sanata meraklı ve duyarlı, nitelikli bireyler yetiştirmek içim elbirliği ile çalışıyoruz. Okullarımızdaki güzel sanatlar eğitimi, okulöncesinden yükseköğretime uzanan geniş bir yelpazede çeşitli eğitim kademelerinde öğretim programlarımıza yer almasıyla kendini göstermektedir. Sanat eğitiminin insanın yaşantısında ve toplumların sosyokültürel yapısının oluşmasında ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Sanat eğitimi alanındaki kapsamlı iş birliğinin çocuklarımıza en iyi şekilde yansıması için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Okullarımızın hem ortaokul müdürlüklerimiz hem rehber öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafından bilinir, görünür olmasını sağlayacağız.