Gurbetçiye tapu  kolaylığı yolda

Ekonomi Haberleri

İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu’nda bazı değişiklikler öngören 28 maddelik tasarı Meclis’e geldi. Tasarı, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerden yapabilmelerine de imkan tanıyor.Parti milletvekilleri, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle toplumda ihtiyaç duyulan, beklenti oluşturan meselelerin çözümü noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belli yetkilerin verilmesini öngördüklerini dile getirdi.   

BÜROKRASİ AZALIYOR 

Farklı tapu müdürlüklerinde olan ya da yurt dışında bulunan vatandaşlara, orada bulunan görevlilerin huzurunda tapu işlemlerini yapabilme imkanı getirileceğini belirten Muş, “Bir araya gelmelerine gerek kalmayacak. Tapu işlemlerinde hızlı adım atılması için kırtasiyeciliği, bürokrasiyi azaltıyoruz. Çünkü teknoloji çok gelişmiş vaziyette. Şimdi pek çok işlemi dijital yöntemlerle daha hızlı yapabiliyoruz. Kanuni düzenlemeleri getiriyoruz” diye konuştu. 

RUHSAT İSTENMEYECEK

Köylerde entegre tesis olmamak kaydıyla tarımsal amaçla tarım il müdürlüğünün görüşüyle seraların kurulması imkanı getirileceğini kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Burada herhangi bir ruhsat işlemi talep edilmeyecek. Amacımız, vatandaşımızın seraları hızlı şekilde hayata geçirmesine olanak sağlamak” diye konuştu.

Metruk binalara  anında müdahale  

Güvenlik ve genel asayiş konusunda yıkılma tehlikesi olan terk edilmiş metruk binalar olduğuna değinen Muş, teklifle, bu binalara daha hızlı müdahale edilebilmesi, gerekirse yıkılması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verileceğini anlattı. Muş, söz konusu binaların bulunduğu bölgelerde vatandaşı rahatsız eden bazı fiiller gerçekleşebildiğini, buna son vermek istediklerini ifade etti.  Metruk binalara ilişkin valilik ve belediyelere şikayetler geldiğine, bu binaların bazı nedenlerle rahatsızlık oluşturduğuna işaret eden Muş “Bunların bir kısmı hem metruk hem de terk edilmiş binalar, bir kısmında yıkılma tehlikesi var. Belli prosedürler uzun zaman alıyor ama bu binalar belli amaçlarla kullanılabiliyor. Bakanlık hızlı müdahale edebilecek, gerekli adımları atacak” dedi.

Kirtasiye işlemleri azaltılacak

Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor.  Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış karar ile teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak.