Sandık kuruluna itiraz ilk kez yapıldı

Güncel Haberleri

24 Haziran seçimlerinde bu yönde bir başvuru olmadığını belirten YSK, “Yüksek kurulun daha önceden bu konuda vermiş olduğu emsal oluşturacak bir içtihadı bulunmamaktadır” denildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim kanununda 2018 yılında yapılan değişikliği hatırlatarak, bunları 24 Haziran genel seçimleri ile 31 Mart yerel seçimleri olduğunu ifade etti. 24 Haziran seçimlerinde ise bu yönde bir başvuru olmadığını ifade eden YSK, “Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulunun daha önceden bu konuda vermiş olduğu emsal oluşturacak bir içtihadı bulunmamaktadır” denildi.

HUKUKEN İMKAN YOK

 YSK’nın iptal kararının gerekçesinde, muhalefet tarafından geçmişte verilen emsal kararların İstanbul seçimlerine ilişkin başvuruda dikkate alınmadığına ilişkin eleştirilere de cevap verildi. Gerekçede özetle şu hususlar yer aldı: “Sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesini sıkı kurallara bağlayan değişikliğin 2018’de tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, YSK’nın önceki kararlarına aykırı karar verildiğinden söz edilmesine de hukuken imkan bulunmamaktadır. Kanun değişikliğinden sonra Türkiye’de iki seçim yapıldı. Bunlardan ilki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimidir. Bu seçim sonucunda sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlendiği yolunda bir itiraz intikal etmedi. 

DAHA ÖNCE İÇTİHAT YOK 

Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesine ilişkin itirazlar da ilk kez bu seçimde Kurulumuzun önüne geldi. Dolayısıyla YSK’nın daha önceden bu konuda vermiş olduğu emsal oluşturacak bir içtihadı bulunmamaktadır. YSK, 31 Mart yerel seçimlerinde de benzer başvurular yapıldığı ve bunların ret edildiğine ilişkin eleştirileri de tek tek yanıtladı. Bunlardan bazıları şöyle: İP Bursa İl Başkanı tarafından yapılan itiraz: incelemede belirtilen şahısların belediyede görev yapan kamu görevlileri (şube müdürü ve şef) oldukları anlaşıldı. Büyükçekmece ve Maltepe kararları: Büyükçekmece İlçesi seçim çevresindeki toplam 5 sandık kurulunda, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı görev yaptı.   

BÜYÜKŞEHİR İÇİN İZAH EDİLEMEYECEK ŞEKİLDE USULSÜZLÜK 

YSK, kararında ilçelerin aksine Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için “izah edilemeyecek şekilde” sayım döküm cetveli düzenlenmediği tespiti yaptı. Kararda, 108 sandıkta sayım döküm cetvellerindeki yaklaşık 30 bin seçmenle ilgili usulsüzlükte doğrudan sandık kurulu başkanlarının etkili olduğu belirtildi. Kararda şöyle denildi: “Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde olan 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30.281 dir. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, izah edilemeyecek şekilde büyükşehir belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16’sında, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlendiği 90 sandığın 41’inde ilçe belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlendiği, 90 sandığın 47’sinde ise ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlendiği görülmektedir.”