S. Kovachev 48’
G. Agalarov 34’
A. Zinkovskiy 44’

Pazar, 03 Aralık 2023, 22:00

Akhmat-Arena, Grozny

Evgeniy Kukulyak, Rusya