Türkiye üretecek! Gaza basıldı: 5 ülkede kurulacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabineyi açıklamasının ardından gelecek dönemde Türkiye ekonomisi, sanayisi, teknoloji ve iş dünyası açısından hangi adımların atılacağına yönelik ilk mesaj görevi devralan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Kacır, Türkiye Yüzyılı'nı, "Tam Bağımsız Türkiye" anlayışıyla "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla inşa etmek için canla başla çalışacaklarını belirtti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı seçim beyannamesi ve Bakanlığın Performans Programı yeni dönem hedefleri ve bunlara yönelik atılacak adımlara genel bir çerçeve oluşturuyor. Hedeflerin hayata geçmesinde nasıl bir yol izleneceği ve hangi projelerin yürütüleceği ise Bakan Kacır'ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalarla netleşecek.

Bu kapsamda, yeni dönemde sanayide stratejik alanlarda yüksek katma değeri ön plana alan yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi öncelikli hedef olacak. Bakanlık, "Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye" vizyonu ve "Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı" oluşturma misyonuyla yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek.

- KOBİ YATIRIM BANKASI KURULACAK

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin üretimlerini devam ettirmeleri için gerekli tüm destekler kapsamlı ve süratli şekilde devreye alınacak.

Yenilikçi, orta yüksek ve yüksek teknoloji firmalarına hizmet vermek üzere bir KOBİ Yatırım Bankası kurulacak.

KOBİ'lerin finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılacak, bu çerçevede uygun koşullarda krediler artırılacak.

- GENÇ GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANA ERİŞİMLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK

Gençleri girişimci yapabilmek için finansal desteklerin yanında girişimciliği özendirecek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak eğitim ve etkinliklere destek sağlanacak.

Start-up ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik başta Teknopark ve TEKMER'ler olmak üzere gençlere sunulan imkanlar daha da artırılacak ve genç girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak.

Tedarikçi Geliştirme Programı kapsamında İSO500+KOBİ projesiyle 500 büyük işletme ortak projeler vasıtasıyla KOBİ'lerle buluşturulacak. Her ilden en az bir iyi örnek çıkarılacak. Avrupa ülkelerinden büyük işletmelere yönelik KOBİ'lerin ortak projeleri desteklenecek.

Tüm desteklerin tek bir noktadan sunulduğu tek pencere sistemine geçilecek.

- 2028'E KADAR 5 ÜLKEDE ULUSLARARASI TEKNOLOJİ PAZARLAMA OFİSİ KURULACAK

Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programlar imalat sanayinin farklı kollarına adapte edilerek KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine destek verilecek.

Dijital platform imkanlarından yararlanılarak KOBİ'lerin yerli tedarik zincirini güçlendirecek büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenerek konumlanmaları teşvik edilecek.

KOBİ'lerin yalın üretim konusundaki farkındalıkları artırılarak üretim süreçlerini geliştirmeleri için gerekli mekanizmalar oluşturulacak. KOBİ'lerle büyük işletmeler arasındaki verimlilik farkını azaltmak için özel programlar geliştirilecek.

Bilişim sektöründe yer alan start-up firmalarının ürün ve hizmetlerini kolaylıkla pazarlamalarına yönelik 2028'e kadar 5 ülkede Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak.

Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Model Fabrikalar sanayinin yoğunlaştığı 14 ilde yaygınlaştırılacak.

Küresel rekabetteki konumu güçlendirmek için AR-GE harcamalarının milli gelire oranının yüzde 2'ye taşınması hedefleniyor. Ülke, Küresel Yenilik Endeksi'nde ilk 20'ye taşınacak.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer alınması hedeflenirken, ekosistemden 15 Turcorn (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk şirketi) ve 5 Decacorn (değeri 10 milyar doları geçen şirket) çıkarılacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında Türkiye İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşümü Projesi hayata geçirilecek.

- ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Türkiye'yi yeni nesil elektrikli otomobil üssü haline getirme hedefi doğrultusunda, Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretimi yıllar içinde artırılarak 2030'da 1 milyon araca çıkarılacak.

Togg başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeler dikkate alınarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının 81 ilin tamamında yaygınlaştırılması konusunda ilave adımlar atılacak.

Elektrikli araç stoğunun 2 milyonu, şarj istasyonu sayısının da 200 bini aşması sağlanacak.

- "BÖLGESEL BATARYA ÜRETİM MERKEZİ" OLMA HEDEFİ

Batarya modül ve paketiyle alt komponentler geliştirilerek batarya üretim yatırımları tamamlanacak. Ülkede bir "Batarya test merkezi" kurulması teşvik edilecek.

Yerli aktif olmayan malzemelerle batarya hücre üretim yatırımının yapılması sağlanarak "Bölgesel Batarya Üretim Merkezi" olmak için adımlar atılacak.

Milli Uzay Programı hedeflerinden "Ay Misyonu" kapsamında insansız uzay aracının tasarım ve üretim çalışmaları tamamlanarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün ve milli uzay roketi motoru geliştirilecek.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi kapsamında bir Türk vatandaşının bilim misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi çalışmaları tamamlanacak.

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü'nün kalıcı hale getirilmesi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "gözlemci" statüsünden "danışman ülke" statüsüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayi ihracatındaki payı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamalarına ulaştırılacak. Bu doğrultuda, yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat destek programları oluşturulacak.

- DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE İMALAT SANAYİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek için sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanması, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi planlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda dijitalleşmeyle gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için çalışmalar yürütülecek.

Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması kaldıraç olarak kullanılacak.

Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat sanayinin rekabet gücü artırılacak.

Teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacak.

İmalat sanayinin rekabetçiliği ve verimliliği yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü sağlamak amacıyla kümelenme teşebbüsleri desteklenecek.

Sanayide yeşil dönüşüm gibi alanlarda "Yeşil Yakalı" olarak sınıflandırılan işlere avantaj sağlayacak politikalar geliştirilecek.

Ar-Ge merkezlerindeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin artırılması için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, finansman gibi konulardaki gelişimine yönelik tedbirler alınacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, işbirliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler hayata geçirilecek.