Yürürlüğe girdi: El konulan kaçak akaryakıtın satışından elde edilen gelire düzenleme
ABONE OL

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, 9 Kasım 2022 tarihine kadar satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek hak sahibine ödenecek.

Söz konusu ödeme, ilgili il özel idaresi veya defterdarlık/çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü bütçesinden karşılanacak.

Aynı tarihe kadar tahsis edilmiş akaryakıta ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde 60'ından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar da el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek hak sahibine ödenecek.