Aşure ne zamana kadar sürer? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?
ABONE OL

Muharrem ayı bu sene 19 Temmuz Çarşamba günü başlayıp, 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Muharrem ayının 10. günü ise aşure günü idrak edilecek. Rivayete göre Nuh peygamberin gemisinde yiyecekleri tufan boyunca bitmiş, erzak çuvallarının dibinde kalan az miktardaki yiyecekler tek bir kazan içerisinde birleştirilerek yemek yapılıp yenmiştir. O günden bu zamana kadar süren aşure geleneği devam etmektedir. Peki Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023? Aşure ne zamana kadar sürer?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER 2023?

Aşure günü bu sene 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek.

Muharrem ayı bu sene 19 Temmuz Çarşamba günü başlayıp, 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

AŞURE NE ZAMANA KADAR SÜRER?

Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Aşure dağıtımı için ise belli bir tarih yoktur. Aşure tatlısı muharrem ayının son gününe kadar yapılıp dağıtılabilir.

AŞURE (AŞURA) NEDİR?

Aşure, Kamerî ayların ilki olan Muharrem`in onuncu gününe verilen bir isimdir.

Âşûre günü adını alan bu günde oruç tutulur. Âşûre orucu denen bu oruç, İslâmdan önce Araplarca bilinirdi. Âşûre kelimesinin İbrânice aşûr`dan geldiği ve o günde Araplar`ın oruç tuttuğu dikkate alınırsa, kelimenin bütün Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu anlaşılır. (Buhârî, Savm, 1; Umdetü`l-Kârî fi Şerhi Sahîhi`l-Buhârî, V, 351) Bu kelime Yahudîler`de büyük kefAret günü için kullanılmıştır. (Tevrat, Levililer, 16, 29 vd.) Hz. Peygamber Medîne`ye geldiği zaman Yahudiler`in Âşûre günü oruç tuttuklarını gördü ve bunun ne orucu olduğunu sordu. Cevap olarak şöyle dediler: "Bugün, iyi bir gündür. Allah, İsrailoğulları`nı Firavun`un zulmünden bugün kurtarmıştır. Musa (a.s.) Allah'a şükür için bugünde oruç tutmuştur. Biz de tutarız dediler.

Hz. Peygamber; "Biz Musa`nın sünnetine sizden daha yakınız, dedi ve o gün oruç tuttu ve ashabına da tutmalarını emir buyurdu." (Buhârî, Savm, 69; Tecrîd-i Sarih, VI, 308, 309)

AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.

Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olması, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Yunus Peygamberin balığın karnından çıkması, İbrahim aleyhisselamın Nemrudun ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarılması, Yakub aleyhisselamın, oğlu Yusuf aleyhisselama kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselamın kuyudan çıkması, Hazreti Eyüb'ün hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselamın Kızıldeniz'den geçip, Firavun'un boğulması ve İsa aleyhisselamın öldürülmekten kurtulup göğe çıkarılması Aşure gününde gerçekleşmiştir. Bu nedenle Müslümanlar açısından Aşure günü çok önemlidir.

Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının, Yezid'in ordusu tarafından şehit edildiği "Kerbela olayı" da aşure gününde yaşanmıştır.