Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yüzlerce yalanını ifşa ettik
ABONE OL

Altun, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "TRT World Forum 2023"ün açılışında yaptığı konuşmada, forumun bu yıl "Birlikte Gelişmek" temasıyla hayata geçtiğini söyledi.

Dünya toplumlarının bu süreçte birlikte çözümler üretmek, ortak sorumluluklar ortaya koymak noktasında bir arada hareket etmek durumunda olduğunu ifade eden Altun, birlikte atmaları gereken adımlar ve küresel sorunlara karşı üretmeleri gereken ortak çözümler bulunduğunu ifade etti.

Altun, bugün bu uluslararası platformda, İstanbul'da kendilerini bir araya getiren en temel saikin ortak sorunlarına ortak çözümler üretme arayışı ve gayreti olduğunu belirterek, "Zira hepimiz bugün bir yandan bir küresel adaletsizlikle, bir yandan bir küresel acziyetle sınandığımızın bilincindeyiz." dedi.

İçinde bulundukları bu belirsizlik çağında stratejik iletişimin, kamu politikasının ve uluslararası ilişkilerin tali bir unsuru olmaktan çıktığını, bir yandan etkin bir dış politika enstrümanına, öte yandan da ulusal güvenliğin önemli unsurlarından bir tanesine dönüştüğünü kaydetti.

"BU DEZENFORMASYON SALDIRILARI CUMHURBAŞKANIMIZIN HAKİKAT EKSENLİ SİYASETİ SAYESİNDE BOŞA ÇIKARILDI"

Bugün bütün dünya yüzeyinde oluşan dezenformatif atmosferin, ülkelerin siyasi istikrarını, demokrasilerini, kamu sağlığını ve ekonomik ortamlarını tehdit eder bir noktaya geldiğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye bu durumu en sert ve en erken şekilde tecrübe eden ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin etkin bir bölgesel güce ve küresel oyuncuya dönüşmesinden rahatsız olan aktörler, geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'ye karşı dezenformasyon silahını yoğun bir şekilde kullandılar. Gezi kalkışması, 17-25 Aralık FETÖ operasyonları, 15 Temmuz darbe görünümlü işgal girişimi... Bütün bu olaylar sırasında Türkiye, hem içeriden hem dışarıdan çok ağır dezenformasyon saldırılarına maruz kaldı. Çok şükür ki bu dezenformasyon saldırıları Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikat eksenli siyaseti sayesinde boşa çıkarıldı, başarısızlığa uğratıldı."

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete girdiği ilk yıllardan itibaren, dönemin anti-demokratik, tek sesli ve vesayetçi medya düzenine karşı çok net bir başkaldırı ortaya koyduğunu ve ona karşı mücadele verdiğini belirterek, "Bu bağlamda medyanın demokratikleştirilmesi ve kitle iletişim alanında çok sesliliğin, hesap verilebilirliğin temin edilebilmesi için çaba sarf etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte geliştirdiği siyasi bilinç, ülkemizde dijital medya düzeni ile birlikte derinleşen dezenformasyon kampanyalarına karşı akılcı ve uygulanabilir direniş stratejileri geliştirilmesine imkan tanıyan bir siyasi farkındalığı beraberinde getirdi. Bu Türkiye'nin önemli kazanımlarından biri oldu." diye konuştu.

Bu sayede Türkiye'nin son 10 yılda farklı biçim ve içeriklerle karşılarına çıkan dezenformasyon kampanyalarına teslim olmadığını vurgulayan Altun, "Dahası Türkiye bu son 10 yıllık süreçte, sadece kendisine yönelen dezenformasyon kampanyalarına, sosyal medya operasyonlarına karşı bir direniş hattı kurmadı. Aynı zamanda uluslararası kamuoyunda da bir bilinç ihraç etti. Türkiye, bu süreçte hem kanuni düzenlemelerini yaptı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Teyit Hattı gibi yapılarla yalan haberin kasıtlı yayılımına karşı bir kamu politikası ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

"KİRLİ DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA KARŞI ETKİN MÜCADELE YÜRÜTEBİLDİK"

Altun, Türkiye'nin diğer yandan ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı işbirlikleri hayata geçirdiğini, eğitim programlarıyla hem sosyal medya okuryazarlığı alanında hem de dezenformasyonla bireysel mücadele hususlarında yeni modeller geliştirdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bu çalışmalar sayesinde yaşadığımız orman yangınlarında, 6 Şubat depremlerinde, 14 Mayıs seçimlerinde toplumsal fay hatlarını tetiklemeyi, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü bozmayı hedefleyen kirli dezenformasyon kampanyalarına karşı etkin mücadele yürütebildik. Hamdolsun ki, gerek konvansiyonel medya araçları, gerekse de dijital medya ortamları marifetiyle üretilen dezenformatif içerikleri doğru bilgilerle, zamanında ve en etkin iletişim kanallarını kullanarak ifşa ettik, yalan ve sahte içerikler yerine doğru ve gerçek bilgileri kamuoyuyla paylaştık."

Verdikleri hakikat mücadelesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, medya alanındaki demokrasi karşıtı kültürel hegemonyanın geriletilmesi, milli irade karşıtı tutumun zayıflatılması, bunların yerine sosyo-politik gerçekliklerini yansıtan, kültürel çoğulculuğu ve mesleki çeşitliliği esas alan bir medya eko-sisteminin inşa edilmesi noktasındaki gayretlerinin kendilerinin yolunu açtığını belirtti.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanım, biz bugün zat-ı devletlerinizin vizyonu çerçevesinde, yeni medya teknolojileri ve sosyal medya gerçekliği ile birlikte ortaya çıkan rekabet alanında yeni nesil bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Dezenformasyonla mücadele alanında günden güne imkan ve kabiliyetlerimizi artırıyor, geliştirdiğimiz bilgi, teknoloji ve kabiliyetleri sizin liderliğinizde dost ve müttefik ülkelere aktarabiliyoruz." dedi.

"STRATEJİK İLETİŞİM HAMLELERİYLE DEZENFORMASYONUN ZEHİRLİ BİR ENSTRÜMANA DÖNÜŞMESİNE MANİ OLABİLİRİZ"

Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda bu bağlamda son derece verimli faaliyetleri hayata geçirdiklerini dile getiren Altun, şunları söyledi:

"Son dönemde, gerek küresel salgın zamanında, gerek Karabağ savaşında, gerek Rusya-Ukrayna savaşında, gerekse de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı sistematik zulümlerde, katliamlarda, soykırımda şunu gördük ki; doğru stratejik iletişim hamleleriyle, dezenformasyonun, küresel ve bölgesel güç mücadelelerinde zehirli bir enstrümana dönüşmesine mani olabiliriz. İsrail, bugün bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların yanında Gazze'de hakikati de katletmenin arayışı içindedir. İsrail sürdürdüğü vahşet ve soykırıma varan katliamları gizlemek için sistematik şekilde yalan ve yanıltıcı haberler imal etmekte, bunları yaymaya çalışmaktadır. Malumlarınız bu, esas itibariyle İsrail'in kirli propaganda makinesinin alışageldiğimiz yöntemlerinden biridir. Ne var ki, İsrail bu kez dünya kamuoyunu yalanlarıyla rahatlıkla manipüle edememekte, karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz hakikat mücadelesini bulmaktadır."

"İSRAİL'İN YÜZLERCE YALANINI İFŞA ETTİK"

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in gayri meşru ve zalim saldırıları başlar başlamaz kendilerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çatısı altında, İsrail'in dezenformasyon saldırılarıyla mücadele edecek bir görev gücü kurmaları talimatını verdiğini söyledi.

Bu talimat doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir görev gücü oluşturduklarını aktaran Altun, şöyle konuştu:

"Hamdolsun İsrail'in yüzlerce yalanını ifşa ettik. Hem ulusal hem de uluslararası alanda İsrail'in yalanlarını ortaya koyduk, onun yerine gerçek bilginin ne olduğunu paylaştık. Her ifşa, İsrail'in yaşadığı meşruiyet krizini daha da derinleştirdi. Cumhurbaşkanımız bir yandan bağımsız, coğrafi bütünlüğü olan güçlü bir Filistin devletinin kurulması için mücadele ederken, yine bölgede akan kanın durması için mücadele ederken öte yandan da vizyonu ve liderliğiyle, bu kanı akıtan zalimlerin kendilerini yalan haberlerle aklama girişimlerinin engellemesine de vesile oldu. Biz önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda hakikat mücadelemizi canla başla vermeye devam edeceğiz."

Altun, insanlık olarak zor zamanlardan geçtiklerinin farkında olduklarını, bunun için forumun temasını "Birlikte Gelişmek" olarak belirlediklerini ifade etti.

"DEZENFORMASYON BİR DURUM DEĞİL BİR TUTUMA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Bu zor zamanlarda, üzerinde en fazla durmaları gereken hususlardan birinin Dezenformasyonla Mücadele olduğunu vurgulayan Altun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zira artık dezenformasyon bir durum değil bir tutuma dönüşmüştür. Bu tutuma karşı, bilimsel, örgütlü ve uluslararası bir mücadele vermeliyiz. Algıların, olguların önüne geçmesine, yalanın hakikatin yerini almasına müsaade etmemeliyiz. Hibrit savaşlarla bilginin silah haline getirildiği, uluslararası şirketlerin haber tekeli oluşturmaya çalıştığı, medya baronlarının seçici sansürle gerçeği perdeleme gayreti içinde olduğu ve hakikatin hiç olmadığı kadar saldırı altında bulunduğu bir dönemde 'yaşasın hakikat' diye haykırmalı, buna uygun politikalar benimsemeliyiz. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam da bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun
  • TRT World Forum 202
  • fahrettin altun