İstanbul Afet İletişim Planı ortaya çıktı
ABONE OL

Asrın felaketi sonrası bölgedeki iletişim altyapısında yaşanan sorunlar olası bir İstanbul depremine karşı Afet İletişim Planı güncelleme çalışmalarını da hızlandırdı. Olası afetlerde kullanılacak mobil baz istasyonu, mobil jeneratör gibi tüm kaynakların artırılması öngörülüyor. Teknolojinin gereği olarak baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün olmazken, ancak şehir içlerinde direnci yüksek yapılar veya kulelerin kullanımı bu anlamda yaygınlaştırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) operatörlerin son depremlerden çıkardıkları dersler sonucunda afet planlarının en kısa sürede güncellenmesini istedi. Bu kapsamda olası yıkıcı deprem senaryolarına göre iletişimin en az şekilde etkilenmesini sağlamak üzere mevcut önlemlerin gözden geçirilmesi ve risklerin azaltılması bekleniyor.

İstanbul'da 2019'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iletişimde yaşanan sorunlar nedeni ile işletmecilerle yapılan koordinasyon kapsamında çekirdek şebekede 2-3 kata varan kapasite artışları yapılmıştı. Bu kapasitenin, afet anında aynı anda çok fazla sayıda çağrı yapılması durumunda bile şebekelerin kabul edilebilir sınırlar içinde performans göstermesini sağladığı, ancak yaşanan son depremlerin kapasite dışında fiziksel yıkım ve enerji kesintilerine yönelik de ilave tedbirler alınmasını gerektirdiği belirtildi.

DİRENCİ YÜKSEK YAPILARA YERLEŞTİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre, Yaşanan büyük ölçekli ve yıkıcılığı yüksek depremlerden yola çıkarak, fiziksel yıkım ve buna bağlı uzun süreli enerji kesintilerinden de en az şekilde etkilenmesi için ilave tedbirler alınacak. Teknolojinin gereği olarak baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün olmazken, ancak şehir içlerinde direnci yüksek yapılar veya kulelerin kullanımı bu anlamda yaygınlaştırılacak.

Son yaşanan depremlerde operatörler tarafından bölgeye 500'e yakın mobil, karavan ve konteyner tipi baz istasyonu, 3 bin 500'e yakın jeneratör ve 2 bin 200'den fazla personel takviyesi yapılarak iletişimin stabil hale gelmesi sağlandı.

Ancak, İstanbul için olası afetlerde kullanılabilecek mobil baz istasyonu, mobil jeneratör, saha ekipleri, mobil veya tek katlı sistem ve ofis konteynerlerin oluşturulması gibi tüm kaynakların yaşanan geniş ölçekli afetler göz önünde bulundurularak sürekli bir biçimde artırılması öngörülüyor.

Enerji kesintisi nedeni ile oluşabilecek saha kayıplarının ortadan kaldırılması için de akü, jeneratör ve yakıt tedarik imkânlarının güncellenerek gerekli hallerde güçlendirilmesi, alternatif enerji kaynaklarını kullanan yedek enerji sistemlerinin sayısının artırılması sağlanacak.

İLÇE BAZLI RİSK ANALİZİ YAPILACAK

Fiziksel yıkım nedeni ile bina üstlerinde devre dışı kalabilecek sahaların azaltılmasını sağlamak üzere operatörlerin geçmişte yaptıkları çalışmaları geliştirerek İstanbul'da ilçe bazlı olarak da risk azaltmayı sağlamak için zemin, yapı ve binalara ait verilerin risk analizlerinde ileri düzeyde kullanımının sağlanması amaçlanıyor.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM VERİLENE KADAR SAHADAYDI

Depremin ilk anından itibaren operatörlere iletişim altyapısının hızla onarılması için talimat veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, deprem bölgesini sokak sokak gezerek çalışmaları yerinde koordine etti.