Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet Denetleme Kurulu'nda yetki ve görev değişimi
ABONE OL

Değişiklikle, Devlet Denetleme Kurulunun bazı yetki ve görevleri yeniden düzenlendi.

Kurulun denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere "denetim mahallinde" kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personeli görevlendirilebilecek.

Düzenlemeye göre daha önce Kurul Başkanı'nın onayıyla yapılan "denetçilerin görevlendirilmesi", başkanın talep etmesi halinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nca gerçekleştirilecek.

Kurul Başkanı tarafından atanan Kurul Sekreteri ve bağlı personel, başkanın talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nca atanacak veya görevlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen, Kurulun dolu kadrolarındaki "derece değişikliği yetkisi" ile boş kadrolarda "sınıf, unvan ve derece değişikliği yetkisi" de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nda olacak.

  • DDK değişiklikleri
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  • resmi gazete