BM Kadın Ülke Ofisi kuruluyor! Anlaşma TBMM KEFEK'te benimsendi
ABONE OL

Komisyon, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, kanun teklifini görüşmek üzere tali komisyon olarak toplandıklarını aktardı.

Komisyonda sunum yapan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, BM Kadın Biriminin 2010 yılında kadın haklarının güçlendirilmesi amacıyla kurulduğunu belirterek, "Kurulduğu tarihten bu yana BM Kadın ile yakın işbirliği yürütüyoruz. BM Kadın birimi icra kurulu üyeliğini yeniden üstlendik." dedi.

Kılıç, BM Kadın Biriminin Avrupa ve Asya Bölge Ofisi'nin 2014'ten bu yana İstanbul'da faaliyet gösterdiğini aktararak, görüşülen teklifle İstanbul'daki bölge ofisinden ayrı olarak münferit bir BM Kadın Ofisi tesis edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Büyükelçi Kılıç, Ankara'da kurulacak ofisle Kadın Biriminin daha etkili bir şekilde faaliyet yürütmesinin, tüzel kişilik kazanmasının, kamu kurumlarıyla işbirliği yapmasının ve hesap verebilirliğinin artırılmasının hedeflendiğini anlattı.

BM Kadın Birimi Ülke Direktör Vekili Zeliha Ünaldı ise BM Kadın Biriminin tüm dünyada 81 ofis altında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kurulacak ofisle, BM kurum ve kuruluşlarına bağlı olmaksızın faaliyet gösterebileceklerini aktaran Ünaldı, "Operasyonel olarak bizi kısıtlayan, daha iyi iş yapmamızı kısıtlayıcı olan unsurlar var. Diplomatik portal erişimimiz yok. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla mutabakat zaptı imzalamak istersek bunu bölge ofisimiz üzerinden yapıyoruz. Kendi ofisimiz üzerinden imzalayamıyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Halime Handan Arslan da Türkiye'nin, BM kuruluşları için önemli bir merkez haline geldiğine dikkati çekti.

Arslan, Bakanlığın kadın alanındaki çalışmaların öncüsü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak kadınların eğitimden siyasete, ekonomiden sağlığa, hayatın her alanında aktif katılımları için ciddi bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddeti bir insan hakları ihlali olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddetin sadece kadınlara değil, başta aile olmak üzere tüm toplumsal kurumlara zarar verdiğine inanıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizde özellikle Komisyonumuzun da katkılarıyla güçlü bir mevzuat altyapımız olduğunu düşünüyoruz ve bu bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Mevzuatımızı tamamlayacak, pratiğe döken ilkeleri ve genel çerçeveyi belirleyecek eylem planları ve strateji belgeleri üzerinde de çalışıyoruz."

Daha sonra milletvekillerinden gelen soruları cevaplandıran Kılıç ise teklifle kurulacak ofisin devlet denetiminde olacağını ve başına gelecek ismin Dışişleri Bakanlığının onayının ardından göreve başlayacağını söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından teklif hakkında genel uygunluk görüşü Komisyonda kabul edildi.

Öte yandan, Komisyon Başkanı Erdoğan, 12 Haziran Çarşamba saat 13.00'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Komisyonda sunum yapacağını aktardı.

  • BM Kadın
  • Ankara BM Kadın Ülke Ofisi