COP26 Başkanı Sharma: Dünyadaki kuraklık ve seller bize zamanımızın azaldığını gösteriyor
ABONE OL

Temmuz başında Türkiye'yi ziyaret eden Sharma, küresel iklim hedeflerinden temiz enerji alanındaki dönüşüme kadar birçok konuda AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Sharma, geçen yıl Glasgow'da gerçekleştirilen COP26'da imzalanan Glasgow İklim Paktı kapsamında küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sanayileşme öncesi seviyede sabit tutma hedefinin geçerli olduğunu belirtti.

İklim hedefleri kapsamında uygulanacak planların yaklaşık 2,5 milyar insanı etkileyeceğini anlatan Sharma, Paris Anlaşması çerçevesinde konan 2030'da emisyonu yüzde 50 azaltma, 2050'de ise sıfırlama hedefine işaret ederek şöyle devam etti:

"Genel olarak ilerleme, yavaş ve sınırlı. IPCC raporlarından orman yangınlarına ne yazık ki dünyada çok sık görülen kuraklıktan sellere tüm kanıtlar, bize zamanımızın azaldığını gösteriyor. Glasgow'da verdiğimiz tüm taahhütler karşısında hızımızı artırmalıyız. Eğer bunu yapmazsak, gelecek yılın Paris Anlaşması Küresel Hedefleri, hedeflerini yerine getiremediğimizi, 1,5 derece limitinin aşıldığını, geri dönülemeyeceğini, uyum sağlayamayacağımızı ve uyum sağlamak için limitlerimizi aşma riski alacağımızı gösterecek."

Sharma, bunun sonuçlarının tüm sektörler ve ülkeler için ağır olacağına dikkati çekerek "Bu yüzden ülkeleri ve şirketleri, koydukları emisyon hedeflerinin mümkün olan en yüksek seviyeyi temsil etmesini sağlamak, verilen sözleri uygulamak ve çabalarını iki katına çıkarmak için teşvik etmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

- "BİRÇOĞUMUZ ENERJİ GELECEĞİMİZİN FOSİL YAKITLARDA YATMADIĞINI ANLADI"

Geçen yılki COP26'dan bu yana dünyada birçok küresel kriz yaşandığını vurgulayan Sharma, bunların arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da yer aldığını belirtti.

Sharma, "Birçoğumuz ortak uzun vadeli enerji geleceğimizin fosil yakıtlarda yatmadığını anladı." ifadesini kullanarak birçok ülkenin temiz enerjiye geçişi hızlandırdığının altını çizdi.

Avrupa Komisyonu ve AB'nin Rus hidrokarbonlarına bağımlılığı azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma taahhütlerini hatırlatan Sharma, "Birleşik Krallık'ta da rüzgar, güneş, nükleer ve hidrojen enerjisine yönelik çalışmaları hızlandırmak için yakın zamanda Enerji Güvenliği Stratejimizi yayımladık. Buna 2030'da elektriğimizin yüzde 95'inin düşük karbonlu kaynaklardan sağlanması, 5 kat daha fazla açık deniz rüzgar türbini, 5 kat daha fazla güneş enerjisi üretimi, nükleer ve hidrojen enerjisinde kayda değer bir artış da dahil." ifadelerini kullandı.

- "TÜM DÜNYADA TEMİZ VE ADİL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Sharma, iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmiş ülkeler ile gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerin fosil yakıt kullanımında farklı sorumlulukları bulunduğuna vurgu yaparak "Başkanlığım süresince iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere ekonomik kalkınmalarını durdurmasını istememesi konusunu açıkça dile getirdim. Tüm dünyada temiz ve adil enerji dönüşümünü sağlamak sorumluluğumuzdur." değerlendirmesini yaptı.

Adil Enerji Dönüşümü Ortaklıkları (JETPs) adı verilen mekanizmanın gelişmekte olan ülkelerin enerji dönüşümünün sağlanmasına destek verildiğinin altını çizen Sharma, "JETPs, gelişmekte olan ülkelerin enerji dönüşümlerine destek verip, fabrikaları çalışır durumda, ışıkları açık durumda tutan ulusal planların uygulanmasını sağlarken bu sırada temiz enerji kaynaklarına geçişi de sağlayacak bir mekanizmadır. JETPs, şu an fosil yakıtlara bağımlı kişilerin eğitimini de kapsıyor." açıklamasında bulundu.

Yaptığı Güney Afrika ziyaretinde, madenciler ve meslek örgütleriyle de bir araya geldiğini aktaran Sharma, yenilenebilir ve temiz enerjiye geçişin geçimini fosil yakıtlardan sağlayan kişilerin, işçilerin haklarını da koruyacak şekilde yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sharma, JETPs görüşmelerinin Vietnam, Hindistan, Endonezya ve Senegal'le sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

- EMİSYONUN YÜZDE 80'İNİ G20 ÜLKELERİNDEN

Sharma, 2015'te Paris'te gerçekleştirilen iklim görüşmeleri sırasında dünyanın sanayi devrimi öncesinden 4 derece daha sıcakken 2015'ten bugüne bu sıcaklığın 3 dereceye gerilediğini belirtti.

COP26'da konan 1,5 derece limitinin, tüm dünyanın iş birliğiyle gerçekleşeceğine dikkati çeken Sharma, "Tüm ülkelerin bu görevi üstlenmesine ihtiyacımız var. Dünyadaki emisyonun yüzde 80'inden G20 ülkelerinin sorumlu olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu görev, özellikle dünyanın en büyük emisyon yayıcıları için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Sharma, AB'nin, Hindistan'ın, Çin'in ve ABD'nin temiz enerji alanında verdiği sözleri değerlendirerek "ABD Başkanı Joe Biden, benim de İngiltere Başbakanı'nı temsil ettiğim Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na başkanlık etti. Bu forum, iklim hedeflerinin ileri taşınmasıyla, 7 büyük ülkenin yıl sonuna kadar emisyonunu azaltma hedeflerini açıklayacağını teyit etmesiyle önemli bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.