Tunç Soyer'e yargı dersi! Tarım arazileri işbilmezlerden kurtarıldı
ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıllarca her fırsatta "Başka bir tarım mümkün" diyerek, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Sabah'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ise 2021 yılında, 25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında yaptığı düzenlemeyle, tarım alanlarının imara açılmasının yolunu açtı.

Mahkemeye başvuran Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri ise düzenlemenin tarım arazilerine olan etkilerine dikkat çekerek iptalini istedi. Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi ise düzenlemeyi iptal etti. Mahkemenin iptal kararı doğrultusunda söz konusu plan notu değişikliği yeniden düzenlenerek askıya çıkarıldı.

ESKİ UYGULAMAYA GERİ DÖNÜLDÜ, TARIM ARAZİLERİ KURTULDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan plan notu açıklama raporunda; Yapılan plan uygulama hükümleri değişikliği ile 25 bin ölçekli Planların Plan Uygulama Hükümlerinin Dikili Tarım Arazilerinde "Hayvancılık Amaçlı Yapı/Tesis" yapılamayacağına ilişkin ifadesi ile söz konusu hükümlerin Tarımsal Amaçlı Yapılar maddesindeki yapılaşmaya ilişkin minimum parsel büyüklüğünün 5 bin m² olması koşuluna yönelik ifadenin kaldırıldığı hatırlatıldı.

Ancak, söz konusu bu plan uygulama hükümleri değişikliğinin iptali istemiyle Belediye aleyhine İzmir 1 ve 3. İdare Mahkemelerinde açılan davalar sonucu dava konusu işlemin mahkemece iptal edildiğine dikkat çeken raporda mahkemenin iptal gerekçeleri doğrultusunda dava konusu uygulamanın iptal edilip tekrar eski uygulamaya geri dönüldüğünü ifade edildi.