Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

15 Temmuz darbe gazileri

Ülkemiz üzerine karabasan gibi çöken 15 Temmuz işgal ve darbe girişiminde, demokrasiye sahip çıkarak, devletinin yanında üniformalı teröristlere karşı dimdik duran ve gazi ya da şehit olan yurttaşlarımızı bu köşeden bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. 

Özellikle sosyal medyada ve bazı kuruluşlarda 15 Temmuz gazilerimiz ve şehit yakınlarının mağdur edildiği yönündeki istismar edici haberler, en az bu darbe girişimi ve kalkışma kadar milletimizi üzmektedir. Dolayısıyla birinci elden ve doğru şekilde vatandaşlarımızın bilgilendirmesi, konunun uzmanı olarak bizlerin üzerine düşmektedir. 

667 sayılı kararname ile 15.7.2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışma ve darbe girişiminde ve bu eylemin devamı niteliğindeki malul olan vatandaşlarımıza 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde vazife malullük aylığı bağlanması hükme bağlanmıştır.

Malullük aylığı kime bağlanır?  

Darbe girişiminde yaralanan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi için kişinin malul sayılması gerekmektedir.

Malul sayılmak için yetkilendirilmiş hastaneler tarafından düzenlenen rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün ya da iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60 oranında kaybedildiğinin SGK sağlık kurullarınca tespit edilmesi gerekmektedir.

Gazilere sağlanan haklar

Malul sayılanlara 1800 gün prim ödenmiş olması halinde maluliyet aylığı bağlanmakta, Engelli vatandaşlarımıza ise yaş şartı aranmaksızın düşük prim oranları ile yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Yine Soma ve Ermenek gibi maden kazalarında ölen vatandaşlarımıza özel düzenlemeler yapılmıştır.

Aylık bağlananların hakları

Vazife malullüğü aylığı bağlanması: 15.7.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olduğu tespit edilen vatandaşlara, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa göre aylık bağlanacaktır.  Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün kendisine bağlanacak aylıktan az olamayacaktır. 

Emeklilik ikramiyeleri: Aylık bağlanan vatandaşlarımızdan 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalılığı bulunan ve 5434 sayılı Kanun kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenecektir. Buna göre, başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlara en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden ikramiyesi ödenecektir.

Nakdi tazminat: 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle malullük derecelerine göre nakdi tazminat ödenecektir. Bu çerçevede, maluliyet derecelerine göre (birinci-altıncı derece) ödenecek tutar 66.447,00 TL - 22.149,00 TL arasında olup, başkasının yardım ve desteğine muhtaç olanların nakdi tazminat tutarı ise 177.192,00 TL’dir.

Ek tazminat: Emekli ikramiyesine müstahak olmayan vatandaşlarımızdan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak şekilde malul olanların kendilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı tutarında, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde maluliyet dereceleri esas alınarak,

- Başkasının yardım ve desteğine muhtaç olan malullere 150.613,00 TL,

- Diğer malullere ise 101.885,00 TL Olmak üzere İçişleri Bakanlığı koordinesinde ilgili valiliklerce ödenmektedir.

Ödemelerin haczedilememesi: Aylık bağlananlar ile bunların hak sahipleri veya kanuni mirasçılarına ödenen gelir, aylık emekli ikramiyesi, nakdi tazminat ve ek tazminatlar haczedilemeyecek, bir başka deyişle bunlardan kesinti yapılmayacaktır.

Bakım ücreti: Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olduğu tespit edilenlere, otuz günlük asgari ücretin (asgari geçim indirimi hariç) net tutarının iki katı (2016 yılı için 2.354,92 TL) her ay aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenmektedir.

Bu haktan sadece başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan gazilerimiz yararlanacak olup, vefatları halinde hak sahiplerine bu ödemeler intikal ettirilmeyecektir.

GELECEK YAZI: 15 Temmuz kahramanlarıyla ilgili diğer haklar.