Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

15 yıl 3600 günle emeklilik piyangosu

Günümüzde neredeyse herkesin ortak kaygısının bir an önce emeklilik olduğunu söylesek abartmış olmayız. Hatta zaman zaman çeşitli şehir efsanelerinde de emeklilik şartlarının bir kereye mahsus esnetildiği ve yaş şartı aranmadan 20-25 yılı dolduranların emekli olacağı söylentisi var. Bunun gerçeklik payı olmadığını ve bu yönde bir yasanın hazırlanmadığını söyleyelim.

Ancak özellikle ileri yaşta olup, prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenlere yaş ve sigortalılık süresine bakılarak daha az prim günü ile emeklilik hakkı doğmaktadır. Bugün bu konuyu ele alalım istedik.

Kimler emekli olabiliyor?

4447 sayılı kanun ile 08.09.1981’den önce işe başlamış kadınlar ile 8.9.1976’dan önce işe başlamış olan erkekler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla kadınlar 50 ve erkekler 55 yaşında emekli olabilmektedir.

4759 sayılı Kanuna göre ise; 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar da diledikleri zaman emekli olabileceklerdir.

23.5.2002 tarihinde bu şartların üçünü de aynı anda yerine getirmeyen sigortalılar aşağıdaki esaslara göre yaşlılık (emeklilik) aylığına hak kazanacaklardır.

En az 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün sayısı İLE KADIN İSE 50 ERKEK İSE 55 yaşlarını;

1- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

2- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

3- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

4- 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

5- 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

08.09.1999-30.04.2008 Tarihi Arasında Sigortalı Olanlar

İlk defa 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasında çalışmaya başlayan SSK sigortalılarına;

b) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması, Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, 

Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklardır.

01.05. 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN Sigortalı Olanlar

İlk Defa 01.05. 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN Sigortalı Olanların Kısmi Yaşlılık Aylığından Yararlanmaları

Yeterli prim ödeme süresini tamamlayamayanlar için 5400 gün (15 tam yıl) ile de yaşlılık aylığı alma hakları olacaktır. Bu durumdan yararlanabilmek için ise madde metninde geçen, “Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere  üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.”

SSK şartlarından emekli olacak kişiler açısından 5400 gün prim ödeme şartı bir kademeye tabi tutulmuştur. Buna göre sigorta başlangıcı;

-1 Mayıs 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4600 gün,

-1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4700 gün,

-1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4800 gün,

-1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4900 gün,

-1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 5000 gün,

-1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 5100 gün,

-1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 5200 gün,

-1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 5300 gün,

-1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 5400 gün, olarak uygulanır.