Beril DEDEOĞLU
Beril DEDEOĞLU
bdedeoglu@stargazete.com
Yazarın Sayfası

?AB şeyinde bazı yasalarımızda hızlı değişiklikler oldu?