Yazarlar

Beril DEDEOĞLU

Beril DEDEOĞLU

bdedeoglu@stargazete.com

?AB şeyinde bazı yasalarımızda hızlı değişiklikler oldu?