Yazarlar

Halime Sürek KAHVECİ

Halime Sürek KAHVECİ

halimekahveci@gmail.com

Kontrol kimde? Kortekste mi, limbik sistemde mi?