Yazarlar

Alin TAŞÇIYAN

Alin TAŞÇIYAN

atasciyan@stargazete.com

?Sonbahar?, ?Milyoner?den iyidir!