Yazarlar

Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

akaplan@stargazete.com

Turizmde baş döndüren değişim

Ahmet KAPLAN tüm yazıları

Son yıllarda Türkiye, kaydettiği aşama ile dünya turizminde sınıf atlayan ender ülkelerden birisi olmuştur. Gelen turistin kişi başına yaptığı harcama ve turist niteliği açısından olmasa da Türkiye turizmde çok anlamlı bir yol almıştır.

2002 yılında gelen turist sayısı açısından dünyada 17. sırada bulunan Türkiye, 2010 yılında 7. sıraya kadar yükselme başarısını göstermiştir.

Yine turizm geliri olarak baktığımızda 2002 yılında dünyada 12. sırada olan Türkiye, ülke sıralamasında 2010 yılında 9. sıraya kadar yükselmiş.

2010 yılı verilerine baktığımızda, Türkiye turist sayısında 10 basamak, turizm gelirinde ise 3 basamak birden yükseliyor.

Türkiye’nin yükşelişi

TÜİK verileri ile turizm gelişimine baktığımızda 2002 yılında Türkiye’ye gelen 13,2 milyon olan yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 137,3 artarak 2011 yılında 31,4 milyona yükselmiş.

Gelirleri incelediğimizde Türkiye’nin 2002 yılı turizm geliri 11,9 milyar dolar iken, 2011 yılında yüzde 93,27 artarak 23 milyar dolara kadar yükseldiğini görüyoruz.

Bu veriler ışığında turizm gelirlerinde 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,64 artış yaşanırken, bu oran 2011 yılında gerçekleşen yüzde 9,86’lık turist sayısı artışının da üzerinde seyrediyor.

2002-2011 yılları arasında Türkiye’de işletme belgeli yatak kapasitesi 396 bin 148 iken, yüzde 71,7 oranında artış ile 680 bin 323 yatak kapasitesine sahip olmuş. Yine 2002 yılında Türkiye’de işletme belgeli 419 adet 4 ve 5 yıldızlı otel bulunurken bu rakam yüzde 131,2 oranında artarak 969’a ulaşmış.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin turizm ve kültürel alanda yaşadığı göz alıcı değişimi bir kitapçık haline getirmiş. Kitapçıkta yer alan veriler, Türkiye’nin turizmde gösterdiği başarının en önemli göstergesi ama bunun dışında çok ilginç bir gelişme daha dikkat çekiyor. Türkiye’nin kültürel alanda nasıl bir değişim yaşadığını göstermesi açısından rakamların dili ile ifade edersek anlamlı bir tablo var.

Kültürel değişim

İşte kültürel alanda yaşanan değişimin göstergeleri: 2002 yılında Türkiye’de 42 kültür merkezi varken 2011 yılında bu rakam 84’e ulaşmış. Yine 2002 yılı ve 2011 yıllarına göre yapılan değerlendirmelerde müze ziyaretçisi 7 milyon 422 bin 208 iken, 2011 yılında 28 milyon 462 bin 893’e, elde edilen gelir 26 milyondan 254 milyona yükselmiş. Tiyatrolara verilen destek 850 binden 3,5 milyona çıkarılmış, ziyaretçe sayısı artmış, 2002 yılında 23,5 milyon olan sinema seyircisi 42,3 milyona, 9 yerli film varken bu sayı 70’e ulaşmış. Bu filmlerden elde edilen hasılat 70 milyondan 183 milyon TL’ye yükselmiş. ISBN verilen yeni kitap sayısı 2002 yılında 16 bin 426 iken 2011 yılında 43 bin 057’ye yükselmiş.

 Turizm Bakanlığının hazırladığı kitapçık Türkiye’nin hem turizm alanında, hem de kültürel alanda nasıl bir değişim yaşadığını çok iyi özetliyor. Türkiye’nin turizm ve kültürel haritasında gözle görülür şekilde olumlu seyir izleyen bu gelişmeler, ülkemiz adına umut verici değişimdir. Özellikle kültürel alanda kaydedilen gelişmeler aynı zamanda sosyal ve toplumsal alandaki bakış açısını yansıtması noktasında büyük önem arz ediyor.