Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

ABD’yi ziyaret

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti ne anlama geliyor? Genel olarak bu ülkede var olduğu düşünülen, CHP hakkındaki olumsuz  imajları, genel başkanı ön plana çıkararak, onun kişiliğinin uyandıracağı olumlu imajla düzeltmek olarak algılanıyor. Uluslararası ilişkilerde ülkeyi ya da partiyi temsil edenlerin olumlu görünümleri iki ülkeyi ya da partilerin temas kurduğu kişi veya organları olumlu etkiler ve bu sempati konuşulan konuların kolayca çözülmesine yardım eder diye düşünülüyor.

Siyaset bir matematik problemi gibidir ve çözülmesinin kuralları vardır. Gerçi siyaseti kendi günlük olaylarına benzeten ve karşılıklı davranışın çözümü sağladığını düşünenler de vardır. Ancak büyük sorumlulukları olan güçler davranışlarını karşı tarafı etkilemek için kullanırlar.  Burada kastettiğimiz kişisel tavırdır. Alınan siyasi kararları karşı tarafa bildirirken ya dostça ya da üstten bakarak davranılır. Ayrıca günümüzde siyasi kararlar tek kişi tarafından alınmaz. Bürokrasi ve ilgili aydınlar kararı etkilerler.

***

Baykal’a yapılan  kişisel değil siyasi bir operasyondu. Türkiye geçmişten beri Avrupa yanlısıdır. Hatta bir Avrupalı gibi olmak için çaba sarf eder. Ancak Baykal Avrupa yanlısı değildi ve dünyadaki dengelere göre siyaset yapıyordu. Mesela Erdoğan’ı siyaset dışına çıkarmak isteyenleri engelledi ve onun Meclise girmesini ve Başbakan olmasını sağladı. Bu tavrı kişisel değil siyasi idi ve ülke için en faydalı sürecin böyle işleyeceğini, eğer olumsuzluk olursa CHP’nin iktidara geleceğini ve Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunu değiştirmeden yapacağı hizmetlerle halkın desteğini sürdüreceğini düşünüyordu. Bu görüş diğer tarafın tepkisine neden oldu ve lideri değiştirmeye karar verdiler. Çünkü ülkemizde halk siyaseti belirlememekte partinin lideri ve kadrosu kendisini destekleyen halka siyaseti anlatıyor ve parasal güç ve onun desteklediği medya en yanlış şeyleri bile halka doğru diye anlatıyor ve buna inandırıyordu. Muhalefet partileri dünyadaki gelişmeleri izlemiyormuş gibi bu konulardan hiç söz etmiyordu. CHP kuruluşundan beri kendisini Avrupa’ya yakın hissediyordu. Ben bunun tercihten ziyade bu gücün ülkemizi parçalamasını engellemek için yapıldığını ama hiç tartışılmadığını düşünüyorum. MHP onu destekleyen medyaya göre ABD karşıtı gibi gösteriliyor. Adı geçen parti ise kimsenin yanında olmak istemiyor ve her türlü tehlikeyi, ülke kendisi tarafından yönetilirse atlatacağını düşünüyor ve hiçbir ülkeyi güçlü saymıyor.

CHP, ABD’ye kendisine yönelik olumsuz bir tavır varsa bunu düzeltmek için gidiyor. Ancak ABD’de iki güç var ve bunların herbiri liderin değil partinin kendilerine karşı tavrını daha doğrusu politikasını bilmek ister. ABD sempatik tavırlara bakarak bir siyaset üretmez. Halkın birilerinin seçtiği kişiler tarafından yönetildiğini ve onun politikası onu bu mevkiye getirenler için yanlışsa bir operasyonla bertaraf edileceğini bilir. Genel görünüm Kılıçdaroğlu’nun kişisel tavırlarıyla ABD’de oluşan olumsuz tavrı düzeltmek, kendisinin desteklenmesiyle Erdoğan’ı yalnız bırakmak olarak gözüküyor ama ABD dünya çapında bir mücadelenin içinde ve bir Obama-Putin- Erdoğan ittifakı var. Dünyadaki büyük mücadele küçük davranışlarla çözülemez.