Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Akil Adamlar

Derin Devlet ve Akil  Adamlar kavramları henüz toplumda yaygın değilken ben ilgileniyordum. 1994 yılında, bir televizyon programında, saygın bir kişi ile, derin devleti konuştuk. Bu kavrama  örnek olarak SSCB’deki değişimi gösterdim ve iç ya da dış baskı olmadan devletin kuruluşundan beri savunulan ideolojiyi, aynı ideoloji ile iktidar olan  ve henüz bir karşıtlık görmediği halde, değiştiren hangi güçtü ve amacı neydi? Bunu biz zor anlardık, çünkü Cumhuriyet kurulurken benimsenen görüş, zaman değiştiği için günün şartlarına göre değiştirilmezdi.

SSCB’de dünyadaki değişim göz önüne alınarak eski ideolojinin sürdürülemeyeceği düşünülmüş ve bilmediğimiz bir güç  değişimi gerçekleştirmişti. Bu güç iktidar olamazdı. Çünkü onlar bu ideolojiye dayanarak iktidar olmuştu. Bu değişimi gerçekleştirenin derin devlet olduğunu söylüyordum ve her  zaman görüldüğü gibi değişim karşı ya da farklı bir güç tarafından yapılmıyordu. Derin devlet demenin sebebi onların iktidar düşmanı olmamaları ve farklı bir gücün iktidara gelmesini sağlamak amacında olmamalarıydı. Türkiye’de derin devlet kavramı yanlış anlaşıldı. Daha doğrusu karşı güçler kendilerini derin devlet olarak tanımlayarak korunmaya çalıştılar.

Genel kanı, devletin içinde oluşan suç örgütlerinin derin devleti oluşturduğu biçimindeydi. Bu kavram böyle değiştirildi ve bana komplo teorisyeni unvanı takıldı. Çünkü derin devletin iktidar karşıtı olmadığını ve he zaman devletin savunucusu olduğunu söylüyordum.

Derin devletin zararlı bir yapı oluşturduğu düşünüldü. Oysa bu gücün bir çok ülkede seçimleri yönlendirdiği ve halkın ilgilenmediği konularda yararlı bir siyasi yapı  oluşturduğunu düşünüyordum.Bir kimsenin dışlanması sadece düşüncelerinin o güne uymamasından kaynaklanıyordu.

Derin devlet iktidar düşmanı bir suç örgütü olarak düşünüldüğünde bir yazı yazdım ve derin devletin akil adamların oluşturduğu bir yapı olduğunu ama bu kimselere yabancılan el atmasının ciddi bir tehlike oluşturacağını yazdım. Bugün ilan edilen Akil Adamlar hem kişilik olarak hem de kurum olarak faydalıdır. Ancak bu yapı diğer ülkelerde olduğunu iddia etttiğimizden farklıdır. Mesela ABD’’deki derin devletin bu ülkenin sosyal yapısına uymayan ve siyasetteki  hedeflerinin bireysel olmadığını dünyadaki  değişime uygun olduğunu ve buna devletin karar vereceği de düşünülüyor. Yani derin devlet, iktidar da dahil tüm kurumlarla yakından ilişkili ve onlara yol gösteriyor ve  vasıflı  kimselerden oluşuyor. Ancak bu kişiler kamuoyuna açıklanmıyor ve şartlara göre  iktidara bilgi veriyordu.

Bugüne kadar açık olmayan ancak siyasi güçler ve istihbarat teşkilatlarınca bilinen bu yapı  ülkemizde  kamuoyuna açık olarak kurulmuştur. Eğer ülkenin bilgisi dışında ve bulundukları ülkeye değil işbirliği yaptıkları ülkeye hizmet ediyorlarsa etkisiz hale geleceklerdir ve kamuyonun bildiği akil topluluk bu ihtiyacı karşılayacaktır.

Yani derin  devlet gizli bir yapı değildir ama kamuoyunun hazır olmadığı değişmeler nedeniyle köklü çatışmalara neden olmamak için ve iktidarın bigisi dahilinde olması gereken ve bugün ülkemizde bu şartlara uyan bir yapıdır  ve istişare yapar.