Yazarlar

Resul TOSUN

Resul TOSUN

rtosun@stargazete.com

Akşener partisinin ilkeleri

Resul TOSUN tüm yazıları

İki ay sonra kurulacağı haber verilen Akşener partisi, hafta içinde Koray Aydın’ın katılımıyla ilgili bir toplantı yaptı.

MHP’denayrılan muhaliflerin şahsiyetleri, ilişkileri, haklarındaki ithamlar ve geçmişteki söylemleri üzerinde durmayacağım.

Konunun beni ilgilendiren tarafı kurulacak olan yeni partinin hangi ilkeler üzerine bina edileceğidir.

***

Koray Aydınyeni partinin ilkelerini açıklarcasına dedi ki: "Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Türkiyecumhuriyetinin kurucu ilkelerini korumaya, milli ve manevi değerleri hakiki manada ihya etmeye, milletin birliğine sahip çıkmaya, haksızlığa hukuksuzluğa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyoruz.”

Kulağa hoş gelen bir söylem.

Ancak içi doldurulmamış cümleler.

***

Mesela cumhuriyetin kurucu ilkelerinden başlayalım. Bu ilkeler nelerdir belirtilmemiş. Eğer anayasanın başlangıç bölümünde ve ikinci maddesinde zikredilen ilkeleri kastediyorsa onları CHP zaten savunuyor, burada yeni bir ufuk yok.

Ama cumhuriyetin gerçek kurucu ilkelerini savunuyorlarsa işte o zaman iş değişir,  hakikaten yeni bir ufuk açılmış olur.

Çünkü ne anayasanın önsözündeki ne de ikinci maddesindeki ilkeler cumhuriyetin kurucu ilkeleri değildir.

Onlar CHP’nin ilkeleridir.

***

Cumhuriyetin kurucu ilkeleri arasında laiklik ve Atatürk milliyetçiliği yoktur. Bunlar anayasaya sonradan ilave edilmiştir.

Cumhuriyetin kurucu ilkeleri cumhuriyeti kuran birinci ve ikinci mecliste çok açık bir şekilde belirtilmiştir.

Cumhuriyetin ilk anayasasındaki  meclisin görevlerini anlatan 7. maddesinin ilk cümlesi “ahkamı şeriyenin tenfizi” şeklindedir.

Yani meclisin ilk görevi şeri hükümlerin uygulanmasını sağlamaktır!

1921 anayasası 1923 yılında yapılan değişiklik ile İslam’a vurgu yapmış ve anayasanın ikinci maddesi “Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır.Resmî lisanı Türkçedir.”şeklinde tadil edilmiştir.

***

1924 anayasasının 2. maddesi de, “Türkiye Devletinin dîni, Dîn-i İslâmdır; resmî dili Türkçe’dir, makarrı Ankara şehridir.” şeklindedir. Bu madde11 Nisan 1928 tarihinde CHP tarafından tadil edilerek, “Türkiye Devletinin dîni, Dîn-i İslâmdır bölümü anayasadan çıkarılmıştır..

1924 anayasasının meclisin görevlerini anlatan 26. maddesi de tıpkı 1921 anayasasında olduğu gibi “ahkamı şeriyenin tenfizi” diye başlar.

Bu madde de 1928 yılında CHP tarafından değiştirilerek dini hükümlerin uygulanması yetkisine son verilmiştir.

Cumhuriyetin kurucu meclisi halife bile seçmiştir!

İkinci mecliste hilafet kaldırılırken bile gerekçe olarak İslam’dan ve şeri hükümlerden taviz verilmeyeceğini ancak bu görevi halife yerine meclisin  yapacağı anlatılarak vekiller ikna edilmiştir.

Laiklik ise taa 1937 yılında yine CHP tarafından anayasaya yerleştirilmiştir.

Bu önemli değişiklikleri yapan Halk Partisi bunların hiçbirini halka sormamıştır!

***

Şimdi soru şu: Akşener partisi, cumhuriyetin kurucu ilkeleri arasında yer almayan laiklik ve Atatürk milliyetçiliğini mi, yoksa  1921 anayasasında ve CHP tarafından değiştirilmemiş haliyle 1924 anayasasındaki gerçek kurucu ilkeleri mi savunacak?

Eğer mevcut (1982) anayasadaki kurucu ilkeleri savunacaksa CHP’den farkı ne olacak?

Milli ve manevi değerleri hakiki manada ihya etme” konusunda hadi AK Parti’yi beğenmiyorlar diyelim,  pekala  SP’den farkı ne olacak?

Bu parti hangi boşluğu dolduracak?