Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Asgari ücret ne kadar arttı

Her yılbaşı öncesinde, çalışanların ve işverenlerin gözü açıklanacak asgari ücrette oluyor. İşçi kardeşimiz daha fazla bir pay almayı isterken, işverenler de maliyet ve rekabeti düşünerek daha makul bir artış beklentisi içinde oluyor. Asgari ücret, 1967 yılından itibaren merkezde kurulan ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ tarafından belirlenmektedir.

Asgari ücretin belirlenmesinde;

- Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu,

- Ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indeksleri,

- Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve,

- Geçim şartları, göz önünde bulundurulmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01.01.2017-31.12.2017 döneminde uygulanacak asgari ücreti belirlemiş bulunmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun almış olduğu kararla tüm yaş grupları için tek bir asgari ücret olarak belirlenmiştir.

Buna göre asgari ücret 1 yıl geçerli olmak üzere yüzde yüzde 7,92 artışla günlük brüt 59,25 TL ve aylık brüt 1.777,50 TL olarak açıklanmıştır. 2017 yılı asgari ücreti aşağıdaki gibi belirlenmiştir. SGK primlerinin hesabında taban tutar asgari ücret ve tavan tutar ise asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanmaktadır. Bu durumda da, SGK primlerinde taban tutar  günlük 59,25 TL ve aylık 1.777,50 TL günlük 444,30 TL ve aylık 13.331,40 TL olarak açıklanmıştır.

İşçilere, belirlenen asgari ücretten daha düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 102. maddesinin a fıkrasına göre, 39. maddesinde belirtilen asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline, 2017 yılı için, bu durumda olan her işçi ve her ay için, 167.- TL para cezası uygulanacaktır.