Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Asgari ücrette neler değişti!

Çalışanların ve işverenlerin gözü kulağı Çalışma Bakanlığı’nın açıklayacağı 2015 yılı için belirlenecek asgari ücrette idi.

Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısını önceki gün yaptı ve asgari ücreti belirledi.

Asgari ücretteki artış beklentisi yüzde 3-5 aralığında iken bu sefer beklentilerin üzerinde bir artış yapıldı. Buna göre asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 6 artışla aylık brüt 1.201,50 ve 2015 yılı ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 artışla aylık brüt 1.273,50 aylık olarak arttırılmıştır.

Bununla birlikte; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek nakit ödenen yemek yardımı sigorta priminden istisna tutulmuştur. Bu tutar 2015 yılının ilk 6 ayı için 2,40 TL olmuştur.

Çocuk yardımı veya çocuk zammı adı altında personele yapılan ödemelerin SGK primi karşısındaki durumu ise daha farklı kurallara tabidir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur. Bu tutar 2015 yılının ilk 6 ayı için 24,03 TL olmuştur. Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 Sayılı Kanun’a göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına uygulanacaktır.

4/a (SSK) sigortalısına aile zammı adı altında yapılacak ücret ödemesi gelir vergisi ve damga vergisi stopajlarına tabidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek aile zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur. SGK tarafından, asgari ücretin yüzde 10’u olarak belirlenmiş bulunan aylık limit dahilindeki aile zammı ödemeleri SGK primine tabi değildir.

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, aylık asgari ücretin yüzde 10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu tutar 2015 yılının ilk 6 ayı için 120,15 TL olmuştur.