Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Bağ-Kur’luların borcu silinecek mi?

Torba yasayla birlikte hem SGK ve hem de vergi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alındı. 

Ancak torba yasada beklenenin aksine Bağ-Kur borcu olanlara bu borçlarını sildirme hakkı verilmedi. Kamuoyunda 24 aydan fazla Bağ-Kur pim borcu olanların borçlarının silinmesi yönündeki beklenti gerçekleşmedi.

Dolayısıyla Bağ-Kur borcu olan sigortalıların hem borçlarını yeniden yapılandırmaları ve hem de taksitle ödemeleri mümkün olacak, ama borç silinmeyecek. Sadece 30/04/2014 tarihi öncesine ait Bağ-Kur borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir.

Emekliler dikkat!       Maaşınız kesilmesin

Yıllarca çalışıp, primlerini ödeyen ve emekli olanlara ödedikleri primlere ve prim gün sayılarına göre SGK tarafından bir emekli maaşı bağlanmaktadır. 

Özellikle emekli aylığını birikmesi ve toplanacak parayla bir ihtiyacını karşılamak için biriktiren emeklilere SGK tarafından bir sürpriz yapılarak aylıkları durdurulmaktaydı. SGK uygulamasında emekli maaşı 6 ay içinde çekilmediğinde aylıkları durduruluyor.

Torba yasayla yapılan düzenlemeye göre, üst üste 6 ay çekilmeyen emekli maaşların durdurulması  12 aya çıkarılmıştır. Dolayısıyla emekli aylıklarının 12 ay çekilmemesi halinde emekli maaşı durdurulacak ve başvuru olması halinde yeniden bağlanacaktır.

Ticaret odası aidatları kalkacak mı?

Pazartesi günü Sayın Yiğit Bulut Gazetemizdeki köşesinde “Bir DEVRİM oldu! Farkında mısınız!” başlığıyla kaleme aldığı yazısında önemli bir sorunu gündeme getirdi. Aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve tacirin, şirketlerin üzerindeki en büyük kamburlardan birisi olan Ticaret ve Sanayi Odalarına ödenmeye mecbur bırakılan aidatlar bir çok kişiyi mağdur ediyor.

Köşe yazısında özellikle Ticaret ve Sanayi Odalarına ödenmeye mecbur bırakılan zorunlu üyeliğin kaldırılması ve zorunlu yıllık ve munzam aidatların derhal kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.

Ticaret ve Sanayi Odaları “Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, üyeler (şirket veya gerçek kişiler) oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Hatta ayrıca bilanço kârı üzerinden bir de munzam aidat ödenmektedir. Bunun tespiti için de vergi dairelerinden esasen mahrem bilgiler olan veriler alınarak hesaplama yapılmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odalarınca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunmaktadır. Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır.

Bir şirket ticari hayatını devam ettirmek için üretiyor, pazarlıyor, aylarca çeklerinin ödenmesini bekliyor, bazen sattığı ürünlerin parasını tahsil edemiyor ama karda etse, zarar da etse Ticaret ve Sanayi Odalarına “zorunlu aidat” ödüyor. Üstüne bir de ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden onbinlerce liraya varan munzam adiat ödüyor. 

Zorunlu yıllık ve munzam aidatları ödemekle kalmıyor, her aldığı belge ve yazı için de ayrıca dünyanın parasını da ödüyor.

Bu nasıl bir düzen, anlayabilmiş değilim.

Şirketler elde ettiği gelirden kurumlar vergisi ödüyor, KDV ödüyor, çalışanlarının SGK primlerini ve vergilerini ödüyor, bunlar yetmezmiş gibi bir de odalara ödeme yapılıyor.

Gerçekten de Dünyanın hiçbir yarı gelişmiş ülkesinde dahi ticaret erbabından ve şirketlerden “zorunlu aidat ve cirodan pay alma” gibi düzenlemeler yok. 

Ticaret üzerindeki en büyük kamburlardan birisi olan Ticaret ve Sanayi Odalarına yıllık aidat ve munzam aidat gibi zorunlu ödemeler ve zorunlu üyelik kaldırılmalıdır.