Yazarlar

Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

akaplan@stargazete.com

Başarının ödülü yaşarken anılmaktır

Hayatta iken başarılı insanlara ne yazık ki yeterince değer vermiyoruz veya onların kıymetini tam olarak bilemiyoruz. Oysa bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi gibi alanlarda başarılı ve girişimci insanlarımızı daha hayatta iken ödüllendirsek ve onlara hak ettiği değeri versek Türkiye bugün çok daha farklı yerlerde olurdu.

Nedense başarılı insanları biz sadece kaybettikten sonra anlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra köşemde kendi dallarında başarılı olmuş, bilim, kültür, sanat, siyaset, sağlık, eğitim, ekonomi gibi çeşitli alanlarda girişimci insanların çalışmalarına ve onların daha hayatta iken, değerinin anlaşılmasına yönelik örnekleri okuyucularımızla daha fazla paylaşmayı umuyorum. Alanında başarılı insanlara yer vermenin bir gereklilik olduğuna inanıyorum. İyiliğin, güzelliğin, erdemliliğin ve başarının sahiplerinin yaşarken, toplum tarafından tanınması ve onurlandırılmasının da önemli olduğu düşüncesindeyim.

Bugün köşemde bu örneklerden sadece birisine yer vereceğim. Eğitim alanında yıllarca çeşitli üniversitelerde ders veren binlerce öğrenci yetiştiren ama heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyen bir isimden söz edeceğim. Aslında ben ona yakın zamanın ekonometri filozofu olarak görüyorum. Çünkü gerçekten bu alanda Türkiye’de en fazla çalışması bulunan isimlerden birisidir. Yeni kavramların, dalların, piyasa koşullarına uyarlanmasında onun ortaya koyduğu görüşlerdin çok önemli olduğu görüşündeyim.

Polonya Hükümeti’nin bursu ile Wroclaw Teknik Üniversitesi Information System Bölümü’nde, araştırmalarda bulundu. Berlin Teknik Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi’nde araştırma çalışmaları, Kanada Ottawa Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Doktora Çalışmalarını tamamlamak üzere görevlendirildi, GEST araştırma grubunun çalışmalarına katıldı. Doktora tez çalışmalarının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne dönen Dr. Güneş, 1990 yılında Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı’nda Yrd. Doçent,1993 yılında Doçent, 2003 yılında da Profesör unvanını aldı. Eğitim, öğretim ve akademik çalışmalarının yanında, ulusal ve uluslararası akademik ve sempozyum faaliyet koordinatörlükleri, Tiflis Devlet Üniversitesi, Tiflis Uluslar arası Karadeniz Üniversitesi, Bakü Kafkas Üniversitesi, Bişkek Ala-Too Üniversitesi, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği, Yaşar Üniv., Endüstri Mühendisliği, İzmir Ekonomi Üniv. Endüstri Mühendisliği, Fatih Üniv Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde kısmi ya da tam zamanlı statüde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Cidde King Abdülaziz Üniv. Mühendislik Fak. Endüstri Müh. Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Güneş, akademik çalışmalarına devam ederken Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlık Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlık danışmanlığı görevlerini de yürüttü.

Gediz Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına katkılar veren Prof. Dr. Güneş, değişik proje, akademik ve uluslararası sempozyum çalışmalarının koordinatörlüğünü yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası derginin hakemliği ve editör grubu üyeliği yaptı.

Alanında otorite

İnsan beyninin çözüm yeteneğinin makinelere aktarılmasına ve esnek düşünme yeteneğine sahip robotların üretilmesine imkan veren günümüzde kullanımı giderek artan akıllı teknolojinin dayanağı kabul edilen “bulanık mantık” alanında ülkemizde öncü isimlerden birisi olan Prof. Dr. Mustafa Güneş, Tokyo metrosunun bulanık mantık sayesinde insansız çalıştığını, şu anda kullanılan birçok ev aletinin, makinelerin ve otomobillerin bu sayede akıllı hale geldiğini açıklıyor.

İktisat Kongresi’yle Türkiye ekonomisinin temel çerçevesinin çizildiği, iktisadi özgürlüğün ilan edildiği İzmir, bugün de böyle bilim adamlarına sahip olmanın avantajına sahip. Prof. Dr. Mustafa Güneş, iş dünyasında patronlara babadan kalma yöntemleri terk ederek, işletme yönetimlerinde özellikle karar verme mekanizmalarında ekonometri, istatistik gibi bilimlerin uygulanabilirliğini sağlamak gerektiğini sık sık dile getirerek işletmelerin geleceğe hazırlanmasında akademik birikimlerini her zaman piyasa ve işletmelerin hizmetine sunmuştur.