Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Bedelli askerlik parası kıdem tazminatıyla ödenebilecek mi?

Gündemde çokça yer bulamasa da bedelli askerlik beklentisi içinde olan okurlarımızdan bu yönde çok talep geliyor. Cumhurbaşkanlığı devir teslimi, yeni kabine derken artık sıcak gündem konularına yeniden döndük.

Öncelikle torba yasa görüşmelerinin yeniden başlaması ve bir çok kesimi ilgilendiren düzenlemelerin bir an önce yasalaşması bekleniyor.

Ayrıca gündemdeki konulardan birisi de bedelli askerlik.

Bedelli askerlik ile ilgili bekleyen sayısının 800 bin civarında olduğu söylenmektedir.

Halen güncelliğini koruyan bedelli askerliğe ilişkin çalışanlar için oluşan en büyük sorun kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacaklarına ilişkindir. Öyle ki yasal düzenlemenin nasıl yapıldığına bakılarak kıdem tazminatı alınıp alınmayacağı belirlenmiş olacak.

Kimlere kıdem tazminatı ödenebiliyor?

Kıdem tazminatı 1475 sayılı Kanun`un 14. Maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre;

İş Kanuna tabi işçilerin iş sözleşmelerinin;

1. İşveren tarafından Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. İşçinin 8.9.1999 öncesi sigortalı olup, 15 yıl 3600 günü doldurmuş olup iş akdini bu sebeple feshetmesiyle

6. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesiyle

7. İşçinin ölümü sebebiyle iş ilişkisinin son bulması hallerinde

Kıdem tazminatına hak kazanılır.

Belirtildiği üzere muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

Bedelli askerlikte durum ne?

Muvazzaf askerlik fiili olarak askerlik yapma anlamına gelmekte, yani işyerinden fiilen ayrılmayı ifade etmektedir. Bedelli askerlikte ise iki farklı durum bulunmaktadır. Bunlardan ilki temel eğitimden muaf olup, fiili bir askerlik hizmeti yapmamak; ikinci ise, temel eğitimin zorunlu kılınıp, belirli bir süre fiili askerlik yapılmasıdır.

Bedelli askerlikte fiili olarak askerlik yapılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır. Diğer bir deyişle bedelli yasasında 21 gün temel askerlik hizmeti getirilmesi durumunda fiilen askerlikte yapılacağından bir yılını dolduranlara kıdem tazminatı ödenecektir. Dileyenlerde bedelli parasını kıdem tazminatı ile ödeyebilecektir.

21 gün temel askerlik hizmeti yapılmaması ve kişilerin bedelli askerlik parasını yatırdıklarında bu yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda ise fiili bir askerlik hizmeti gerçekleşmeyecek, dolayısıyla kıdem tazminatına da hak kazanılmayacaktır.

Dolayısıyla bir çok gencimizi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesinin nasıl yapıldığı kıdem tazminatının alınmasında belirleyici olacak.