Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Bizim olan bir ekonomik model kuruyoruz-kuracağız

Yıllar önce daha doğrusu tam olarak 2011 yılında “Bir ekonomik tetikçinin itirafları” kitabını yazan Perkins Türkiye’ye gelmiş ve birlikte birkaç TV programı ve konferans gerçekleştirmiştik... 
 
Son birkaç yıldır EMPERYAL SÖMÜRÜ’ye yazdığı kitaplar ile açıkça karşı çıkan Perkins’in fikirlerinden her zaman etkilendim ve “Türkiye’nin emperyal düzen” tarafından nasıl sömürüldüğünü analiz ederken de bu “kitaplardan” her zaman yararlandım...
 
2011’de yukarıda da belirttiğim gibi Perkins karşımda oturdu ve “sistemin nasıl çalıştığını” çok açık ve net bir kez daha anlattı... Bu sabah eski notlarımı incelerken konuşmalarımızı buldum ve okurken sizlerle bir daha paylaşmam gerektiğini düşündüm...
 
Peki Perkins 2011’de ne dedi, genel olarak kitaplarında hangi tezleri ortaya koyuyor?
 
Söylediklerinin çok kısa bir özetini sizlere aktaracağım;
 
1 - Birçok ülkede, ekonomik büyümenin nüfusun sadece küçük bir bölümünün işine yaradığı, çoğunluk için ise giderek daha da ümitsizleşen şartlara sebep olduğunu artık biliyoruz. Bu etki, sistemi yönlendiren büyük sanayicilerin özel bir statüye sahip olmaları inancı tarafından da körükleniyor.
 
2- Üçüncü Dünya’nın borcu 3 trilyon doları geçerken, bu borcun faizi yıllık 300 milyon doların üstünde.
 
3- Borç sadece artık “Üçüncü Dünya ülkelerine de” ait değil! Gelişmiş ülkeler de borç batağında! Sadece Kanada’nın borcunun toplamı “Üçüncü Dünya’nın tamamından” fazla!
 
4- “Üçüncü Dünya” olarak tarif ettiğimiz ülkelerin ödedikleri faiz, tüm Üçüncü Dünya’nın ve gelişmekte olan ülkelerin aldıkları yardımdan iki kat daha fazla. Bir Üçüncü Dünya ülkesinde özel mülkiyetin ve parasal kaynakların yüzde 70 ile yüzde 90’ı, söz konusu ülkenin nüfusunun yüzde 1 ‘inin elinde.
 
5- Ekonomik tetikçiler, yerküre üzerinde ülkeleri trilyonlarca dolar borçlandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Hiçbir zaman ödeyemeyecekleri borçların altına girmelerine yardımcı olmak, aslında ülkelere iyilik yaptıklarını bilimsel olarak ispat ettikleri araçlardır.
 
6- Ekonomik tetikçilerin yaptıkları iş “uçaktan” bomba atmak gibidir! Hayatlarını bitirdikleri insanların çocuklarını, neler yaşadıklarını ve neleri kaybettiklerini asla görmezler!
 
Sevgili dostlar, Perkins, dünyada “kimse söylemediği” dönemde yukarıda çok küçük bir kısmını aktardığım gerçekleri ortaya koydu ve Türkiye gibi “bu yolda harcanan” ülkelerde sorgulamanın yolunu açtı... Türkiye, 2003 yılında bu yoldan kendini kurtarmaya başladı ve 2008’de tam olarak başına geçirilen finansal çuvalı yırttı... Bugün LİDERLİK eşliğinde bu SANAL EKONOMİK DÜZEN’i ülkenin ve halkın sahiplendiği yenisi-GERÇEĞİ ile değiştirme yolunda ilerliyoruz. Her şey yapıldı mı ? Merak etmeyin, sağlamdır yapı, yerindedir taşı ama son olarak değişecek-yerine konacak birkaç taş kaldı...
 
Son söz: SANAL, ÜRETMEYEN, HALKIN, MİLLETİN, DEVLETİN aleyhine çalışan ve MODERN EKONOMİ bavulu içinde ‘gelişen-gelişmekte olan ülkelere’ yutturulan zokaları tek tek çıkardık ve BİZİM olanı-DÜNYA İLE AYRIŞMADAN kurarak yolumuza devam edeceğiz... Çok güzel şeyler olacak... Bekleyin, sabredin, çalışın ve LİDER’in açtığı yolda emeğinizi duanızı eksik etmeyin...