Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Bu yazıyı Ağustos 2013’te yazmıştım

Bugün yeniden aynen paylaşıyorum; “...Yakın çevremizde olanları Türkiye şöyle yapmasaydı olmazdı’ kısır döngüsünde yorumlayanlara bir çağrım var; aşağıdaki çıkarımlara bir göz atın ve sonra bir daha düşünün; 

1- Huntington’ın ortaya attığı ilk tez dünyayı 3 parça-3 medeniyet olarak görüyordu;

- Hıristiyan-Judaik

- Müslüman

- Budist-Uzakdoğu

2- Burada ana fikir ‘medeniyetlerin’ çatışması değil, kendi içine kapatılan Uzakdoğu’nun yanısıra ‘İslam Coğrafyasının’ kendi içinde bölünerek bir çatışmaya sürüklenmesiydi!

3- Amaç ‘çatışmanın’ izole edilmesi, Budist-Uzak Doğu dinamiğinin içine kapanması ve BATI’nın bu iki diğer parça üstünde üstünlük elde etmesiydi!

4-Bugün bunu yaşıyoruz! MEDENİYETLER ÇATIŞMASI tezinin özüne dikkatli bakanlar, ‘ana çekirdek’ olan İSLAM COĞRAFYASINDA çatışma özünün, bugün hayata geçirildiğini görebilirler!

5- İslam Coğrafyası tamamen bir mühendislik ürünü olarak, 1000 yıl öncesine, BÜYÜK ÇATIŞMA DENKLEMİNE sokulmaya çalışılıyor! Mezhepler, etnik kökenler ‘bilinçli’ bir şekilde ‘ayrıştırılmış kimlikler’ haline getirilip ‘tarafların’ sınırları keskinleştiriliyor.

6- Amaçlanan Sadece mezhep çatışması değil, bu coğrafyada yaşayan bütün unsurların birbiriyle çatışması ve mümkün olduğunca bölünerek ‘karşıt parçalar’ haline gelmesi! Kabile savaşları dahil ana plana dahil planlanan birçok çatışma öngörülebilir.

7- En önemli detaylardan biri de şu; bu çatışmaların içinde hedeflenen iki ana eksen çatışma; Şii-Sünni ve Kürt-Arap çatışması ve bölgede yer değiştiren örgütlerin sıcak çatışma içine çekilmesi! Bu açıdan bakınca Türkiye’nin konumu, etkinliği ve yürüttüğü çözüm süreci çok önemli!

Sevgili dostlar, maalesef İslam Coğrafyası 40-50 yıl sürebilecek bir çatışma dinamiğine sokulmak üzere hatta sokuldu! Bu çatışma tesis edilirken en çok kullanılan yöntemlerden biri de sosyal medya! Bugün Batıdan İsrail’e kadar uzanan bir çizgide bu yolda hizmet eden, bu coğrafyanın unsurlarını birbirine karşı konumlandıran 50’den fazla youtube tabanlı TV platformu çalışıyor ve bu yapılar gönüllülük ve bağış üstünden yapılandırılıyor...Bir detay daha var; İslam coğrafyası unsurları BATI dünyasına karşı ‘savaş-şiddet-kan-gözyaşı’ ile özdeşleştirilerek ‘itibarsızlaştırma’ kampanyası yürütülüyor!

Bir noktayı da açıkça ortaya koymam ve ‘DİKKAT’ demem gerekli; Türkiye’deki ALEVİLERİ ‘ŞİİLEŞTİRME’ algısı ve Türkiye dışı coğrafya’da ‘oluşturulan çatışmaya’ dahil edilme denemeleri yapılıyor.  Lütfen bu söylediğimi herkes bir kenara not etsin ! Tekrar ediyorum; amaç ‘Yüzyıllardır bu toprakların ana unsuru olan Alevi kardeşlerimizi ŞİİLEŞTİRME’ algısı içinde, Orta Doğu’da planladıkları BÜYÜK ÇATIŞMA DENKLEMİ içine çekme çabası!

Sonuç: ‘Türkiye şöyle yapmasaydı’ diye konuya ‘kısır bir noktadan’ girenler, BÜYÜK RESMİ görmeyi deneyin ve lütfen olanları bir daha detaylı düşünün!

Son söz: ‘Büyük Çatışmayı’ önleyebilecek tek merkez Türkiye! Türkiye’nin attığı adımlara bir de bu açıdan bakın ve lütfen eleştirmek yerine ‘nasıl önleyebiliriz’ ortak çabasına ortak olmayı deneyin! Türkiye’de yaşayan her etnik kökenden, her dinden, her mezhepten kardeşlerimiz yaşanabilecek her türlü provokasyon ve ayrıştırmaya karşı çok dikkatli olmalılar ve ‘algılamalarını’ temiz tutma yolunda çaba göstermeliler. Bu altın kural bölgemizin içinden geçtiği dar tünel içinde hepimiz için geçerlidir...”

Önemli Not: Yukarıdaki yazıyı 25 Ağustos 2013 tarihinde ‘İslam Coğrafyası Büyük Çatışmaya mı itiliyor’ başlığında bu köşede paylaşmıştım. Bugün kopyalayarak aynen sizlere aktardım... Son yaşananlar ışığında lütfen bu yazıyı birkez daha okuyun ve “DENGE SAĞLAYABİLECEK, YENİ DENKLEM KURABİLECEK” tek güç olan Türkiye’nin neden engellenmeye çalışıldığını yeniden sorgulayın...