Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Çalışma hayatında hangi reformlar olacak

Geçtiğimiz yazılarımda AK Parti seçim beyannamesi ile çeşitli konulara dönük seçim vaatlerini ele almıştık. AK Parti bilinçli bir şekilde önümüzdeki dönemde de insanı merkeze alan bir zihniyet içerisinde çalışma hayatına ilişkin reformlarıma devam edecek. Bugün de özellikle, çalışma hayatına dönük reformları ele alalım istedik. 

- Öncelikle 2009 yılında yüzde 43.84 olan kayıtdışı istihdam oranı istikrarlı bir şekilde düşüş göstermiş ve 2014 yılında yüzde 34.97 olarak seyretmiştir. Yeni dönemde de kayıt dışılığın da önemli bir nedeni olan çalışma hayatındaki katılıkların ve istihdam maliyetlerinin azaltılarak, istihdamın gelişimine sağlıklı bir zemin oluşturulacak. İşletmelerimizin rekabet gücü arttırılacak. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek kayıtlı çalışan sayısı artırılacak ve prim tabanı genişletilecek.

- Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla diyalog içinde mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacak. Bu çalışmayla Türkiye’de tüm çalışanların kıdem tazminatından yararlanmasının önü açılacak.

- Mevzuat düzenlemesi yapılarak fazla çalışma sürelerinin aşılması halinde işverenlere idari para cezası verilmesi sağlanacak. Burada amaçlanan şey, yüksek sürelerdeki fazla çalışmaları önleyerek daha fazla kişinin çalıştırılmasını sağlamaktır. Mevcut düzenlemede fazla çalışmalarda kişi başı üst sınır yıllık 270 saattir.

- Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş ve eğitim dünyası için gerekli olan Ulusal Meslek Standartları hazırlanıp yürürlüğe konulacak, yürürlükteki 109 standart en geç 5 yılda bir güncellenecektir.

- Avrupa Birliği ve ILO standartlarında oluşturulan İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının etkili bir şekilde uygulanması, AK Parti’nin hayati önemde gördüğü bu alanda tüm ilgili taraflarda zihniyet dönüşümünün sağlanması ve gerekli kapasitelerin geliştirilmesi konularına azami önem ve önceliği vermeye devam edilecek. Bu kapsamda, kamuoyuyla paylaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planını kararlılıkla hayata geçirilecek.

- Kısmi zamanlı çalışma, staj, prim desteği gibi araçlarla ve bilgi toplum şartlarında gelişen yeni işlerle genç ve kadın istihdamını artıracak bir çalışma ortamı oluşturulacak.

- Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili kırtasiyeciliği tamamen ortadan kaldıracak, ilgili tüm kurumlarla entegre olan yeni bir otomasyon sistemi kurulacak.

- Tüm vatandaşlarımı sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamına alırken aynı zamanda sürdürülebilir ve etkin çalışan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulacak.

- Polislerimizin 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılacak. Böylece polislerimizin çalışma şartlarında bir nebze iyileştirme sağlanacak.

- Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemeleri yeniden gözden geçirilerek sistemin etkinliği ve verimliliğini arttırılacak.

- İstihdam edilmeleri halinde, sosyal destek alan vatandaşlarımızın sigorta primi işveren desteği verilecek.

- TOKİ eliyle emeklileri uygun koşullarla konut sahibi yapılacak. Bu çerçevede emeklilerimize 240 taksit şeklinde ve aylık 250 TL bedel mukabilinde konut sahibi olma imkanı sağlanacak.

- 2002-2014 yılları arasında 2 milyon 71 bin kişinin aktif işgücü programlarından yararlanması sağlandı. Toplam 4.7 milyar TL kaynak kullanıldı ve bu programlara devam edilecek.

Umuyoruz ki AK Parti’nin çalışma hayatına yaptığı büyük katkılara 1 Kasım sonrasında da devam edilmesi sağlanacak.