Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Çalışma hayatında neler değişti?

Geçtiğimiz yazımda AK Partinin çalışma hayatına dönük reformları ele aldık. Her Partinin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır diye düşünüp, bugün de, gerçekleşen reformları yazalım istedik.

Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar geçen süreçte;

Üç ayrı sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını) tek çatı altında toplandı. Sosyal güvenlik kapsamı genişledi. Nüfusun tamamı eşit, kolay ulaşılabilir hale getirildi.

Gerçekleştirilen düzenlemelerin etkisiyle 2006 yılında yüzde 77.9 olan sigortalı nüfus oranı, 2014 yılı itibarıyla yüzde 81.5’e çıkartıldı. Kaliteli sağlık hizmetini hedef alan genel sağlık sigortası sistemini oluşturarak, nüfusun tamamına yakınını Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı.

İstihdam teşvikleri ve kayıt dışıyla mücadele neticesinde; 2002 yılında 12 milyon olan aktif sigortalı sayısı 2014 yılında 19,9 milyon kişiye ulaşmıştır. Son 13 yılda çalışma çağındaki nüfus yüzde 18 artış gösterirken, sosyal güvenlik kapsamının genişletildiğinin bir göstergesi olarak aktif sigortalı sayısı yüzde 66 oranında artış göstermiştir.

Emekliye enflasyonun oldukça üzerinde artışlar sağlandı. Emekli aylığı reel olarak; memurlarda yüzde 23, işçilerde yüzde 43, Bağ-Kur’lu esnafta yüzde 100, Bağ-Kur’lu çiftçide yüzde 238 oranında arttırıldı.

Sağlığa erişimi kolaylaştırıldı. Bir yıl içinde bir kişi için hekime müracaat sayısı 2002 yılında yıllık 3.2 iken, genel sağlık sigortasının tüm vatandaşların kapsamına alınması ve istenilen hastaneye başvuru imkânının getirilmesiyle 2013 yılında bu oranı 8,3’e yükseltildi.

Sosyal güvenliğe ilişkin hizmetlere erişiminin artırılması amacıyla ülkenin dört bir yanına Sosyal Güvenlik Merkezlerini (SGM) yaygınlaştırıldı. İnsansız SGM ve 514 adet ilçemiz Mobil SGM’ler hizmete alındı.

SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredildi, SSK eczaneleri kapatılarak SSK sigortalılarının özel eczanelerden ilaç alabilmesi sağlandı.

2002 yılında 15,8 milyar TL olan ek karşılıklar dahil prim ve yapılandırma gelirleri 2014 yılında yaklaşık 137 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2006, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında prim yapılandırma uygulamaları kapsamında SGK’nın prim alacaklarında yapılandırmaya gidildi.

İlaç harcamalarında sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik sağlanması amacıyla global bütçe uygulamasına geçildi.

Prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin sağlık primlerinin devlet tarafından ödenmeye başlanması sağlandı.

900 gün karşılığı ölüm aylığı imkânı getirildi.

Madencilerin emeklilik yaş koşulu düşürüldü. Mevcut koşullarda yıpranmayla 48.5 yaşında emekli olan madenci 43.5 yaşında emekli olabilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılanlara sigortalılık imkânı getirildi.

İzinle vatandaşlıktan çıkanlara (mavi kartlılara) borçlanma hakkı verildi.

Taksi ve dolmuş şoförlerinin sosyal güvenlik kapsamına girmelerini kolaylaştırıldı.

Bağ-Kur’lulara da iş kazası geliri alma imkânı getirildi.

Yetim kız çocuklarına evlenme yardımı imkânı getirildi.

Kendi nam ve hesabına çalışanlara doğum borçlanması yapabilme imkânı getirildi.

Bağ-Kur’luların 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması durumunda bu borçların silinme imkanı getirildi.

Umarız 1 Kasım seçimleri, ülkemizde yeniden tek başına iktidar imkanı sağlar ve reformların devam etmesi mümkün olur.