Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

CHP ne kadar inandırıcı?

Bir süredir AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adaylığım nedeniyle seçim bölgemi sokak sokak geziyorum. Vatandaşlarımız CHP’nin seçim beyannamesinde açıkladığı vaatleri inandırıcı bulmuyor.

Bırakın kaynağını bulmayı, açıkladıkları paketin ne kadarlık bir bütçe gerektirdiğini bile açıklayamıyorlar.

Halkımızın daha önce “Kim ne veriyorsa beş fazlasını vereceğim”, “Her eve iki anahtar” vaatlerinin acı tecrübelerini yeniden yaşamak istemediğini rahatlıkla söyleyebilirim.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha dün SSK Genel Müdürü iken “Emekli maaşlarını ödeyemiyoruz, emeklilik yaşı artırılmalı, sağlık harcamaları düşürülmeli” derken, bugün son derece hesapsız bir şekilde emekliye iki maaş ikramiye, asgari ücretin 1.500 TL’ye çıkartılması gibi kaynağı ve tutarı belli olmayan vaatlerde bulunuyor.

 Dün “Siz makarnacısınız, bir torba makarna, bir torba kömür için oyunuzu sattınız” diyerek hakaret ettikleri yoksul vatandaşlarımıza şimdi hiçbir zaman tutamayacakları sözler, vaatler veriyorlar. Bu iki yüzlülük, yalancılık değil de nedir?

Engellinin, yoksulun, fakir-fukaranın, işçinin-memurun-esnafın-emeklinin-çiftçinin artık bu boş vaatlere itibar etmediğini, seçim kampanyalarını yürüten ekiplerin vatandaşlarımızı tanımadan seçim stratejilerini yaptıklarını belirteyim. Demirel dönemindeki seçmen yok artık. Halkımız hesabını kitabını iyi yapıyor, 2002 öncesinde durum ne idi, şimdi ne durumda bunun analizini çok iyi yapıyor.

Hastane kuyruklarını, sefaleti, yoksulluğu, çöp dağlarını ve akmayan muslukları çok iyi hatırlıyor. Eminim 2002 öncesi Türkiye’yi yaşının küçüklüğünden dolayı hatırlamayan gençlerimiz de internette kısa bir araştırma yaparlarsa o dönemi yaşamış gibi olurlar. 7 Haziran seçimleri ülkemiz için sadece bir milletvekili seçimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin yeniden IMF boyunduruğuna girip girmeyeceğinin oylanmasıdır.

Bu konudaki düşüncelerimi daha sonraki yazılarımda yine ayrıntılı olarak paylaşacağım.

Torba’dan çalışana müjde var

6645 sayılı “Torba Kanun” TBMM’ de 04.04.2015 tarihinde kabul edilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu kanun, 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Torba Kanunla yapılan düzenlemeler esas itibariyle bazı sektörlerde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamakta ve işçilere ek haklar getirmektedir.

İşçinin izinleri arttı

4857 sayılı İş Kanununa getirilen ek madde ile mazeret izinleri düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen mazeret izin günleri,  çalışılmış gibi kabul edileceği gibi bu süreler yıllık ücretli izin uygulamalarında da çalışılmış günler gibi sayılacaktır.

1- İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün

Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilecek,

İşçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilecektir.

Üç çocuklu ailenin asgari geçim indirimi artıyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 32. Maddesi’nde değişiklik yapılmış olup, asgari geçim indiriminde üçüncü çocuk için esas olan yüzdelik oran %10 olarak belirlenmiştir.

Asgarî geçim indirimi;

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

8 Mükellefin kendisi için % 50’si,

8Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,

8Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’i olarak uygulanacaktır.

Söz konusu asgari geçim indiriminde üçüncü çocuk için esas olan yüzdelik oranın %10 olarak uygulanmasına, Torba Kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı 23/ 04/ 2015 tarihini izleyen aybaşından itibaren başlanacaktır.

Gece çalışma süreleri işçi onayı ile artabilir

İş Kanuna göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları ise 7,5 saati geçemez.

Ancak uygulamada, özellikle sağlık ve diğer hizmet sektörlerinde işin gereği bu süre 7,5 saati geçebilmektedir. Mevcut uygulamada; mevzuata aykırılık teşkil eden bu husus gereğince işverenlere idari para cezasına uygulanmaktadır.

Torba Kanun ile birlikte özellikle turizm, özel güvenlik ve sağlık sektöründeki işin doğası ve niteliğine uygun olarak değişikliğe gidilerek “Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” Hükmü getirilmektedir. Bu doğrultuda işçilerin gece 7,5 saati aşan çalışma yapabilmesi için;

1- İşverenin turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütmesi,

2- İşçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir.

SORU CEVAP

Emeklilik için ne yapmak gerekir?

Okurumuz Yasemen DEMİR “16.03.1970 doğumluyum, ilk sigortalılık tarihim 09.10.1995. biri 20.12.2001, diğeri ise 20.01.2008 tarihinde doğan iki çocuğum bulunmaktadır. 2010 yılından beri Hollanda’ da yaşamaktayım. Türkiye’ de 2423 prim günüm var. Hollanda’ da ise hiç çalışmadım. Emeklilik için ne yapmam gerekir” diye soruyor.

Emeklilik için;

20 yıl: (09.10.2015 tarihinde dolar)

52 yaş: (16.12.2024 tarihinde dolar)

5.825 günün doldurması gerekmektedir.

Türkiye’de 2.423 prim ödeme gün sayınız mevcuttur. Toplamda 5.825 günü 16.12.2024 tarihine kadar doldurmanız halinde (3.402 gün daha SSK statüsünde çalışması gerekir.) emekli olabileceksiniz.

2 çocuk için her biri adına 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıllık doğum borçlanması yapabilir. Buda 2.423 olan SSK prim ödeme gün sayısını 1.440 gün daha artırarak 3.863 güne çıkarır.

Bu durumda emeklilik için gerekli olan 5.825 günü doldurma için borçlanma dışında 1.962 gün daha SSK çalışmasının olması gerekir.

Şu an hiç prim ödemezseniz, sadece doğum borçlanması yaparak-ki 3600 gün yeterli olduğu için doğum borçlanmasını 1177 gün yapmasını önermekteyim-, bu durumda 16.12.2030,

Ayrıca 1440 gün doğum borçlanmasına ilaveten 1962 gün daha öderseniz 16.12.2024 yılında emekli olabilirsiniz.