Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

CHP’deki dönüşüm

Önümüzdeki günlerde CHP’de bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Bunlar nelerdir ve değişimin sebebi nedir? Sorularına cevap vermek Türkiye’nin geleceğini kestirmek için çok gereklidir. CHP’nin özelliği Cumhuriyetin kuruluşunda kabul edilen verilerin günümüzde de geçerli olması ve bunu yapmayanların ihanetle suçlanmasıdır. Geçmişteki şartların gereği olarak kabul edilmiş ve belki de karşı tarafın şart koştuğu bazı maddeler içeren kararlardan bazılarının değişmesi geçmişte yapılanları küçümsemek anlamına gelmez. Çünkü o günün şartlarında ülkemiz en iyi şekilde kurulmuştur. Bugün çekilen sıkıntı o günün şartlarında iyi olan bazı düşüncelerin günün şartlarına göre değiştirilebilmesi ve bunun ihanet sayılmaması talebinin bir araç olarak kullanması ve kendi düşüncelerini kutsal kabul ettirmek isteyenlerin iyi niyetle geçmişi savunmasıdır..

Bunu tartışmamızın nedeni CHP’nin değişmez kurallarının yanlış olduğunu değil çağımızın çok değiştiğini ve buna uygun düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylemektir. Siyasi partiler ülkeyi günün şartlarına göre tayin edecekleri hedeflere götürmek istemelidir. Günümüzde dünya dengeleri yeniden kurulmakta ve ülkemiz için çeşitli imkanlar ortaya çıkmaktadır. Bunları tartışmak ya da özel konuşmalarla çözmek istemek yerine sokak kavgalarına benzer tavırlar sergilemek siyasetin gereği değildir. Çünkü siyaset iktidara gelmekten ibaret değildir. Hatta günün şartlarına göre rakip partinin kazanmasına yardımcı olmak görevdir.

***

Geçmişte kuruluş aşamasında kabul edilen düşünceler istismar edilmiş olabilir. İktidardan kurtulmak isteyenler cumhuriyetin kurallarına uymadıkları iddiası ile ülkede bu kuralları kutsal sayanlar tarafının darbeleri desteklediğini de söylediler. Oysa bu darbe ortamını hazırlayanlar ülkemizin dış politikasını değiştirmek isteyenlerin propagandasına yenik düştüler. Mesela 1980 darbesinden önce bu olayları doğru analiz edeceğim gerekçesi ile görevi bana verdiler. Ben bunun parasal bir sorun olduğunu ve Türkiye’nin içe kapalı bir ekonomisinin olmasını istemediklerini söyledim. Darbeden sonra yazdığım bir makalenin başlığı Evren’in darbeyi niçin yaptığını bilmediği idi. Birkaç yıl sonra çok değerli ve bu işleri iyi bilen bir dostum ingilizce bir kitap getirdi ve darbenin sebebinin benim düşüncemin aynı olduğunu yazdığını söyledi.

Türkiye’de halkın düşüncesi hakkında bir iddiam var. Halk bir dağ gibidir. Ondan duyduklarınız bir sesin yansımasıdır. Türkiye’de bu sesler çoğunlukla medyanın etkisindedir ve bu kurumun bir kısmı ülkemiz politikasında söz sahibi olmak isteyen dış güçlerin yönlendirmesinin tesirindedir.

Yeni CHP belli düşünceleri hiç değiştirmeden uygulayıcı bir kurum olmamalıdır: Dünyada ve ülkemizdeki değişimlere uyarak çözüm üretmelidir ve mahalle kavgasına son vermelidir. Bu konudaki bir değerlendirmemi tekrarlamak istiyorum. CHP’nin bugünkü yönetimi bu yapıyı değiştirmek için getirilmiştir. Çünkü yeni yapılacak bir bina için yer hazırlamak ve eski yapıyı yıkmak gerekir. Bugünkü yönetimin, kendileri farkında olmasa bile, var olanı yıkmak ve yeni yapı için yer hazırlamak olduğunu düşünüyorum. Deniz Baykal’ın tasfiyesinin sebebi görünen değildir, o bir operasyonun başlangıcıdır ve sona yaklaşılmaktadır.