Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Destek elemanı atamayanlar dikkat!

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında işverenlere getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de destek elemanlarının atanması ve eğitimlerinin sağlanmasıdır. 

Destek elemanı, asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi olarak tanımlanmaktadır.

Her işyerinde destek elemanı da görevlendirmek gerekmektedir. Soma faciasında 301 canımızı kaybetmenin en önemli nedeninin destek elemanlarının yetersizliği ve bu konudaki organizasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterli eğitim almış ve yeterli sayıda destek elemanı olsaydı bu kadar ağır bir kayıp yaşanmazdı. Hem madencilerin tahliyesi, hem de arama kurtarma işlemleri çok daha hızlı yapılırdı.

İşveren, işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

-Arama, Kurtarma ve tahliye,

- Yangınla mücadele,

Konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirmelidir. Personel sayısına bağlı olarak destek elemanı sayısı da artacaktır.

Koordinasyon

Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

Küçük işyerlerinin durumu

 Küçük işletmeler kapsamındaki 10’dan az çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bu yükümlülükleri yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Görevlendirmeyene ceza var

 İşyerlerinde destek elemanı görevlendirmeyen işverenlere 2014 yılında 1.120 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Aykırılığın devam ettiği her ay bu ceza uygulanacaktır.

İş güvenliğinde kaynak kitap

İş güvenliği uygulamalarında işverenlere ve çalışanlara getirilen çok sayıda yükümlülük var. Bu yükümlülüklerden bazıları, risk değerlendirmesi yapılması, acil durum planlarının hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki eğitim aldırılması, sağlık gözetimi, çalışan temsilcisi ve destek elemanı atanması, ortam ölçümlerinin yapılması gibi konularda getirilmiş çok sayıda yükümlülük var.

İşte çok karmaşık ve anlaşılması zor bir konu iş sağlığı ve güvenliğini herkesin anlayacağı sade bir dilde ve gayet anlaşılır şekilde kaleme alan Bakanlık İş Başmüfettişi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı değerli dostum Arif Temir Açıklamalı-Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı ile herkese rehberlik ediyor.

Başta işverenler, avukatlar, mali müşavirler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve şirket yöneticileri olmak üzere herkese tavsiye edeceğim bu kitabı Yaklaşım Yayıncılık’ın 0312-439 43 43 numaralı telefonundan isteyebileceğiniz gibi Yaklaşım bölge bayileri ve yayınevlerinden de temin edebilirsiniz.