Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Devletin yapısı

Devleti bir insana benzetebiliriz. Siyasetçiler beyni temsil eder, bürokratlar diğer organları.. Beynin zayıflığı davranışlardaki uyumu engeller. Diğer organların sağlıksız oluşu, beyin güçlü de olsa, etkinliği engeller. Türkiye’de bu iki yapı arasında uyumsuzluklar olmuş ve bu devletin etkinliğini mümkün olanın gerisine taşımıştır. Siyasi yapı olayları, vücudun yapısını bilen bir oluşumdur. Buradaki zayıflık, vücudun gücüne rağmen ülkeyi etkisizleştirir.

Organların rolünü yapmaması tüm vücudu etkiler ve güçlü olabilecek bir devlet  yapısı bile sakat bir yapıya dönüşür. Bunları düzenlemek için devletin görevlerini doğru tanımlamak ve bunu gerçekleştirmek gerekir. Siyasi yapı nasıl olmalıdır? Bu yapının halkın oyu ile belirlenmesi onu meşru kılar ancak meşru olmak etkili olmaya yetmez. Siyasi kadro yönetici vasfına sahip ve akıllı olmalıdır. Bu makamı maddi imkan sağlamanın ve toplumsal mevkiyi yükseltmenin aracı saymak yakışmaz.

Şu soruya cevap aramak lazımdır. İktidar değişirse bütün bürokratları değiştirmek mümkün değildir.Bu durum onların siyasi eğilimlerden bağımsız görev yapmasını gerektirir. Bunun dışında bu kişileri devletin dışındaki, özellikle maddi güçlerin  yönlendirmesi nasıl önlenebilir? Eğer ideoloji ve inançları iktidardan farklı ise ne yapılmalıdır? Burada ilk görev iktidarındır. Yaptıklarını , bürokrasi içinde herkesin yapması gereken şeylerin devletin görevlerinin iyi yapılması gerektiği şeklinde algılanması sağlanmalı, bu yapıda adil ve ve becerikli olmanın ötesinde bir şey beklenmediği anlatılmalıdır.

Devletin en önemli görevi güvenliği  ve halkın bundan endişe etmemesini sağlamaktır. Güvenliğin en önemli sağlayıcısı ordudur ve halkımız buna büyük saygı gösterir. Ordu bu göreve ek olarak siyasi yapının belli bir şekilde olmasını görev saymamalıdır. Eğer bir endişeleri varsa bunu siyasi güce aktarmaları ve bu gücün inandırıcı cevaplar vermesi sağlanmalıdır.

Güvenliğin en önemli unsurlarının biri de istihbarat kurumudur. Burası hem çok akıllı ve bilgili, hem de fedakar olmalıdır. Bir diğer güvenlik unsuru emniyet teşkilatıdır ve bunlar toplumla iç içe yaşadıkları için belli bir tarzları olmalı ve bu güvenilirlik içermelidir.

Bir ülkenin en hassas noktalarındanm biri de ekonomik başarısıdır. Günümüzde ülkelerin büyük çoğunluğunun ekonomileri diğerleri tarafından yönlendirilmektedir.  Bunu tamamen engellemek dünya şartları açısından zordur. Alınacak tedbir şöyle olabilir: Bu güçleri engellemek ve yeni operasyonlar yapılmasını önlemek için, tamamen yalnız kaldığımız zaman bile bir felakete maruz kalmayacak ekonomik bir yapı oluşturmak gerekir.Bilindiği gibi yeni kurulduğumuzdan beri  petrole muhtacız ve onun yokluğu ekonomimizi zora sokar.  Öte yandan toplumumuzda yıllardır karşılaştığımız terör olayları soy kavgası değildir. Bizim eksiğimizi tamamlamayı engellemek içindi. Olayları doğru değerlendiremedik ve bunu bölünme çabası olarak algıladık. Oysa Kürtler bu devletin sadık vatandaşlarıdır  ve bunu önemsediklerinden şüphe duymuyorum.Bir anımı anlatacağım. Bölük komutanlığı yaparken bir er geldi ve onbaşı ya da çavuş olmak istediğini söyledi. Sebebini sordum. Evleneceğim ama bizim insanlarımız,  kızlarını askerde onbaşı ya da çavuş olanlara vermeyi tercih ederler bu yüzden ben de arzumu yerine getirmek istiyorum dedi. Ordusunu bu kadar önemseyenleri ötekileştirmek mümkün müdür?. .