Doğu-Batı denklemi yeniden yazılıyor

Bir yazar soruyor; Doğu’nun Batı’ya hakim olacağı günler mi geliyor? 

Soruya cevap verirken kalın bir kitap yazıyor… KİTABIN ANA FİKRİ; EVET, DOĞU’NUN MERKEZ OLACAĞI YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ GELİYOR… 

Sevgili dostlar, soru aslında yeni değil, yıllar önce Roosevelt aynen şöyle diyor; “...Atlantik çağ şimdi gelişimin doruklarında ama çok yakında sahip olduğu bütün kaynakları tüketecek... En görkemli olması beklenen Pasifik çağ ise yeni uyanıyor...” 

Bu cümlenin bugün eldeki bilgiler ve gelişmeler ışığında tercümesi; Batı’nın Doğu’ya üstünlüğü bitiyor... Doğu’nun Batı’ya üstün olacağı günler GELİYOR”... 

Sevgili dostlar, çok uzun zamandır hemen hemen her yazımda Batı’nın Doğu’ya hakimiyetinin bitişinden bahsediyor ve YENİ DÜZEN ve DENKLEM tanımını yapmaya çalışıyorum. Aslında bu detayı sorgulayan dünya genelinde birçok yazı kaleme alınıyor. Yeni denklemi ve hakim güçleri kendi bakış açılarından tarif eden birçok yazar var. Bütün bu yazıların ortak bir karesi var; bölgemizde tanımlanan yeni büyük güç denklemi içinde Türkiye mutlaka var. Kimi Rus-Türk-Asya, kimi Türk-Rus-Amerika, kimi Avro-Türk, kimi Türk-İslam coğrafyası dinamiği olarak tarif ediyor ve kombinasyonlar uzayıp gidiyor... Burada tercih ve oluşum büyük ölçüde elimizde olmakla birlikte Türkiye’nin artık birçok seçeneği olduğu açık...NET OLARAK GELİŞEN TÜRKİYE-RUSYA DENKLEMİ… 

DOĞU’NUN BATI’YA HAKİMİYETİ VE BÜYÜME İÇİN ENERJİ GEREKLİ… NÜKLEER ENERJİ BU BÜYÜMENİN ÇEKİRDEĞİ OLACAK…Bu bağlamda Türk-Rus Enerji işbirliği çok önemli… 

Sevgili dostlarım, bu tespiti biraz daha açalım… 

Son 10 yıldır sürekli büyüyen-genleşen, Avrupa küçülürken % 4’lük oranları yakalayabilen Türkiye, önümüzdeki 10 yılda yani 2023’e giderken, dünya genelinde oluşabilecek “genel büyüme trendini” kat be kat üstünde bir ivme yakalayacak ve bu ivme için gerekli enerjiyi “nükleer katkı” olmadan sağlamamız da mümkün değil! Kuzey Irak ve Hazar yukarıda belirttiğim gibi diğer önemli 2 bileşen... 

Sevgili dostlar, YENİ DÜNYA DÜZENİ içinde “çok net bir büyüme” trendine giren Türkiye için “enerji” en hayati başlık! Ve en önemlisi Türkiye yeni enerji açılımını “Afrika’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Irak’tan Rusya’dan hatta Japonya’ya uzanan yeni bir hat üstünde” yapacak! 

Sonuç : Türkiye ve “periferisinde” yeni bir “emperyal” güç doğuyor. Emperyal fakat emperyalist değil! Bu fark ÇOK ÖNEMLİ... Bu yapı Rusya, Çin, İran, Hindistan, Orta Doğu ve Orta Asya’da birçok “yeni beraberlikleri de” içine alıyor ve birçok yeni tezi de kapsıyor. Bir örnek vereyim; bu yapı temelde “Türk-İslam” coğrafyasını temel-çekirdek olarak alsa bile aslında “Türk-İslam-Ortodoks” işbirliğini de, Türk-Çin sentezini de, Türk-Balkan entegrasyonunu da, Türkiye-Orta Asya-Orta Doğu-Afrika açılımını da ve daha yeni birçok “açılımı da” içeriyor... Konjonktürel ve bilinçli adımlarla ortaya çıkan yapı “çok büyük ve çok kapsamlı”! Büyük Türkiye’nin enerji ihtiyacı da karşılayabileceği projeleri de BÜYÜK! Bu noktada şunu da belirteyim; Avro-Türk yeni bir güç oluşacak ise buna da karşı değiliz fakat Avrupa’nın samimiyetsizliği ve adım atmadaki isteksizliği bize çok vakit kaybettiriyor. 

Son söz: YENİ BİR DÜNYA DENKLEMİ YAZILIYOR... TÜRKİYE HAKETTİĞİ YERE DOĞRU HIZLA İLERLİYOR... DOĞU’NUN BATI’YA HAKİMİYETİ 1699’DA BOZULAN DENKLEMİN YENİDEN YAZILMASIYLA TESİS EDİLECEK VE TÜRKİYE “MERKEZ” OLACAK…