Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Doğu’daki ekonomik sistemin merkezi ‘Türkiye’ olacak!

Daha önce şu cümle ile paylaşmıştık; YENİ BİR DÜNYA, YENİ BİR TÜRKİYE ve Türkiye için yeni bir EKONOMİK PARADİGMA…

Bugün bir cümle daha ekleyelim; 1945 sonrası kurulan “Batı kurumları odaklı” yapı, yerini “Doğu Odaklı” bir yapıya bırakacak ve bu geçiş sürecinde, sonrasında YENİ KURUMLARIN MERKEZİ İSTANBUL olacak! Bu cümleyi lütfen not edin!

Sevgili dostlarım, YENİ BİR EKONOMİK PARADİGMA TANIMLAYACAĞIZ, TANIMLIYORUZ…

Biz bu yolda yürürken, açtığımız yolda önemli değişiklikler de dünyaya yansıyor. BATI’nın DOĞU’ya hakimiyeti bitiyor ve DOĞU’nun hakimiyeti başlıyor… Güzel günler çok yakın… YENİ KURUMLAR ORTAYA ÇIKACAK, YENİ FİNANS MERKEZLERİ... TÜRKİYE, KONUMU VE FİNANSAL-ENTELEKTÜEL BİRİKİMİ AÇISINDAN AVANTAJLI BİR KONUMDA!

Bu noktada bir çalışmadan bahsetmek istiyorum…

Biraz geri dönelim ve EMPERYALİSTLERİN Doğu’ya nasıl zorbalıkla hakim olduğunu not düşelim; çalışmalar 1800’lerin başında Çin limanlarını yakıp yıkan İngiliz donanması ile zorla Çin ticaretinin İngiliz tacirlerin eline nasıl geçtiğini ortaya koyuyor, bir detay da ben ekleyeyim; 1839 Baltalimanı anlaşması ile Osmanlı da aynı sonuca katlanmak zorunda kalıyor ve Osmanlı ticareti ve yerli üretimi çökertiliyor... Sonrası zaten malum; BATI hayranı kafaların ürünü bir Osmanlı ve Çin-Osmanlı çizgisindeki çöküş ile ortaya çıkan Emperyalizm!

Bu noktada Alev Alatlı’ya bir kere daha değinmeden olmaz. Alatlı da “Beyaz Türkler neden küstü” çalışmasında benim de daha önce defalarca ele aldığım Petro’dan başlayan BATI HAYRANLIĞI ile Rusya’nın girdiği çöküş sürecini ele alıyor ve Osmanlı-Rus çizgisinde batılılaşma görünümü şapkası altında ortaya çıkan PAÇOZLAŞMA ve zincirleme reaksiyonu analiz ediyor... Bu kitaptan bir cümle almak istiyorum; “...Rus entelijansiyası yüz yıl savaştı... En son Solijenitsin palazlanan BATILILAŞMACI gençliği paçoz olarak tanımladı... Dostoyevski’den önce Gogol ‘ölü canlar’da’ yakındı aynı paçozluktan”...

Çıkarım 1:BATILILAR İÇİN “BATILILAŞMA” DİYE BİR KAVRAM YOKTUR, ONLAR İÇİN ADI “SÖMÜRGELEŞTİRME-ZİHİNSEL ESARET ALTINA ALMADIR”…BATILILAŞMA, BİZLERİN “ZİHİN KODLARINI” ÇALMAK İÇİN UYDURDUKLARI KAVRAM!

Sevgili dostlar, 1699 sonrası gücünü kaybeden Osmanlı ile birlikte Emperyalizm ortaya çıkmaya başladı ve iki yönde gelişti; Osmanlı coğrafyası üstüne doğru ve Rusya-Çin çizgisinde özellikle Uzak Doğu’ya doğru... 1800’lerin başından itibaren siyasal-sosyolojik-ekonomik olarak çökertilen Osmanlı, İngilizler başta olmak üzere kendini BATI olarak tanımlayan “Yunan-Roma-Cermen-Hıristiyan” yapının özellikle İslam ülkelerini “haritada çizmesine ve baskı altına almasına” yol açtı. Kurtuluş Savaşı ve kurulan Cumhuriyet, bu baskıya karşı “küçük bir toprağın” kurtulması olsa bile BÜYÜK Dinamiğe DUR diyebilecek bir YAPILANMA değildi. 1933 sonrası, genç Cumhuriyet, maalesef “oluşturulan burjuvası, kurum ve kuruluşları” ile bu YAPILANMA ile ortak hareket eder hale geldi. Osmanlı’nın mirasçısı olan Türkiye’nin “dil-din-coğrafya” ile tüm bağları yerleştirilen korkular ile kesildi ve “kendi içine kapanık” bedenden kopmuş kafa uyumaya bırakıldı. Her uyanış bir darbeyle sonuçlandı ve “kendi vatandaşını mürteci, bölücü” olarak tanımlayan Türkiye, korkularında ve kurulan borç tuzaklarında boğuldu. 1800’lerde başlayan yapılanma 1948’de Orta Doğu’da kurulan İsrail ile “en noktasına” ulaştı ve BATI denkleminde tam olarak boğulan Türkiye ile Osmanlı coğrafyası arasında kalan ince bağlar da koptu...

Çıkarım 2:2003 sonrası “akıl, irade ve ekonomik” olarak bağımsızlaşan Türkiye, uyanmaya ve kafa ile beden arasındaki bağları yeniden tesis ederek, Osmanlı-İslam coğrafyası çizgisine yeniden sahip çıkmaya başladı. Bugün durum çok açık; Erdoğan liderliğinde uyanan, ayağa kalkan, 300 yıllık gidişatı tersine çevirip “Dünyaya BATI denilen yapılanmanın hakim olma” kaderini değiştirme yolunda ilerleyen bir Türkiye var. Gidişatımız Amerika-Rusya-Çin ve Osmanlı-İslam” coğrafyası için çok önemli.

Sonuç: Ekonomik düzen ve Ekonomik merkezler değişiyor. YENİ KURUMLAR ortaya çıkıyor, çıkacak! Türkiye, KÜRESEL YENİ DÜZEN’in bazı kurumlarına coğrafi ve finansal-entellektüel avantajları gereği ev sahipliği yapacak !

Son söz:YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE BATI’NIN DOĞU’YA HÜKÜMRANLIĞI BİTİYOR… GÜNEŞ DOĞU’DAN YENİDEN YÜKSELİYOR VE TÜRKİYE, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE İNSANLIĞIN ÖZGÜRLEŞMESİ YOLUNDA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR… HERKESİ BU SAVAŞA KATILMAYA VE DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM…

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…

YAŞASIN ESARETTEN KURTULMUŞ İNSANLIK!