Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Ekonomik savaş

Dünyadaki siyasi çekişmenin ve yeni ekonomik güç odaklarının kurulacağı konusundaki iddialarımızın görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Bu çatışmalarda konu para, ekonomi aslında mal ve hizmet üretiminin soyut ifadesi gibidir. Yani üretim olmasa ve ortalık parayla dolsa herkes açlık ve çaresizlikten ölür. Bu sözler parayı küçültmek amacı taşımıyor.ama onun bir şeyi temsil ettiğive o olmazsa büyük sorunlar yaşanacağını ifade ediyor.

Bir süre önce bir yazımda mizah amaçlı bir iddia ortaya atmış ve yakında ABD’nin dolar yerine dolmaz adında bir para çıkaracağını söylemiştim. Bu sürecin başladığınısöyleyebilirim. ABD doların değerinin yükselmesini istiyor ve bu amaçla piyasaya daha az dolar sürüyor ve yeni tahvil almadığı gibi eskileri de tasfiye ediyor. Ülkeler arasında para sorunları çıkıyor, mesela Rusya bir ara Putin’in el koyduğu paraların eski sahiplerine iadesi için mahkeme kararı ile karşılaşıyor. Bu karar AB mahkemesi tarafından verildiğinden politik bir karar olarak kabul edilmesi daha doğrudur. Ayrıca komünist sistem terk edildiğinde Rusya’ya ya önemli miktarda yabancı sermaye girmiş ve satışa çıkarılan fabrikalardan önemli miktarını ve ekonomiyi kontroL edebilecek konumda olanları satın almıştı. Diğer yandan Arjantin ekonomisi iflas ediyor. Bu ülkeler başkalarının da katılımıyla Rusya’nın yönettiği bir para sistemi kurmak istiyordu. Bu olaylar ekonomik bir rekabetin ürünüydü ve bu rekabet bir savaş sayılabilecek nitelikteydi. KüreseL sermaye adını verdiğimiz bir yapı dünyadaki parasal akımları kontrol ediyor ve uygun görmediği ekonomik politikaları uygulayan ülkelerin ekonomik sorun yaşamasını sağlıyordu. Bu amaçla ülkelerin ekonomik yapısının kendi operasyonlarına uygun olmasını sağlıyordu. Büyük güçler bunu önleyecek bir yapı oluşturmaya çalışıyor ama ekonomik güçleri sınırlı olanlar, onlar nasıl hazırlamak istiyorsa, o yoldan gidiyorlardı. Türkiye de buna göre yönlendirildi. Birkaç yazımda tarımın işletmeler tarafından yönetilmesini ve bu işletmelerin mülkiyetinin anonim şirketler gibi olmasını ve böylece değişimin bölünmeye sebep olmasının engelleneceğini yazdım. Ayrıca dış borçlar artarken içerde bankaların tüketici kredisi vermesinin yanlış olduğunu, ve bu talebin yatırımlarda çalışarak para kazananların olmasının daha uygun olduğunu savundum.

Böyle bir mücadelede, bu bir savaş gibidir, belirlenmesi gereken iki şey vardır. Birincisi taraflardan hangisi ile birlikte olacağımız, ikincisi uygulanacak politikamızı, karşılaşacağımız duruma göre alınması gereken tedbirleri de tespit etmek ve bunu hükümete bilgi olarak sunmaktır. Hükümetin bunu analiz edip gereken tedbirleri alması gerektiği söylenebilir. Her iş aynı şekilde yapılmaz. Bürokrasi analiz yapar ve olayın adeta resmini seçerek hükümete bildirir. .uygulanacak politikayı o tayin eder. Türkiye yeni dönemde kendisine yönelik operasyonlardan kurtulmak için önce iyi bir analiz yapması, sonra uygun bir politika izlemesi gerekir. Çünkü bu sürecin önemli bir ülkesiyiz ve bölgemizdeki parasal hareketlere yön verebiliriz. Bunun gereği dünyadaki gelişmeleri doğru değerlendirmek ve uygun tedbirler alınmasını sağlamaktır.Mesela birlikte hareket edeceğimiz güç Rusya olabilir ve ABD ile de uyum içinde olabiliriz.