Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Emeklilik planlayanlar dikkat!

İş ve çalışma hayatı yazarı olarak bu köşeye en fazla emeklilikle ilgili sorular soruluyor.

Esasen tüm çalışanlar en erken tarihte ve mümkünse en yüksek aylıkla emekli olmak istiyor. Bunun için de emeklilik planlamasının çok iyi yapılması gerekiyor.

 (SSK) yani 4/a kapsamındaki sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için belirli şartların yerine gelmesi gerekir. Bu şartlar;

-İşe giriş tarihine göre değişen yaş şartını tamamlama,

-Belirli bir süre sigortalı olma,

-Belirli bir süre prim ödeme,

-Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılma ve

-SGK’ya yazılı talepte bulunma olarak sayılabilir.

(SSK) yani 4/a sigortalıları yaşlılıktan dolayı kısmi veya tam aylığa hak kazanabiliyor.

Emeklilikte üç şart var

Emekli olabilmek için sigortalıların prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartının her üçünün de sağlanması gerekiyor. Bu şartlardan birisinin bile eksik kalması halinde emekli aylığı bağlanmaz, mutlaka üç şart gerçekleşmelidir.

4/a kapsamından emeklilik şartları ve ödenmesi gereken en az prim ödeme gün sayısı işe giriş tarihine göre değişkenlik göstermektedir.

İlk defa 9 Eylül 1976 tarihiden önce sigortalı olan erkeklerle 9 Eylül 1981 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar; Erkekse en az 25 yıl sigortalı olma kadınsa en az 20 yıl sigortalı olma ve 5000 gün prim ödeme koşuluyla yaşı beklemeden emekli olabilir.

Yine bu tarihlerden önce sigortalı olanlar en az 15 yıl sigorta ve en az 3600 gün prim ödeme şartıyla da erkek se 55 kadınsa 50 yaşında yaşlılıktan kısmi aylıkla emekli olabilir.

Erkekler için 9 Eylül 1976 ila 8 Eylül 1999, kadınlar için ise 9  Eylül 1976 ila 8 Eylül 1999 aralığında ilk defa sigortalı olanlar sigortalılık süresi, kademeli bir prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını sağlayarak emekli olabilirler. (SSK) yani 4/a sigortalıları için işe giriş tarihine göre değişen bir kademe söz konusu olmaktadır.

 İlk defa 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 7000 gün prim ödemek yada 25 yıl sigortalılık süresi yanında 4500 gün prim ödemek koşuluyla 58 yaşında emekli olurlar.

İlk defa 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan erkekler 7000 gün prim ödemek ya da 25 yıl sigortalılık süresi yanında 4500 gün prim ödemek koşuluyla 60 yaşında emekli olurlar.

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar en az 7200 gün prim ödemek koşulunu 31 Aralık 2035 tarihinde sağlarsa yaştan etkilenmeden diğer bir ifade ile kadınsa 58 erkekse 60 yaşında emekli olabilir.

Başvuru nereye yapılmalı         

4/a Kapsamındaki sigortalıların yaşlılık aylığı başvuruları sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine yapılır.

İşyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinde emeklilik (tahsis servisi) yoksa başvuru SGK tarafından belirlenen sosyal güvenlik merkezine yapılır.

Aylık nerden bağlanacak?

Sigortalıların 4/a, 4/b veya 4/c gibi birden fazla statüye tabi çalışması varsa bu süreler birbirleri ile çakışmamak koşuluyla birleştirilir. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiilen primi ödenen hizmet süresi fazla olan statüye göre, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu şartlardan aylık bağlanır.