Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Engelli yardımları sevindiriyor

Yazılarımı takip eden okuyucularım engellilerin sorunlarına olan duyarlılığımı bilirler. Bu köşeden defalarca engellilerin sorunlarına değindim. Son yıllarda AK Parti Hükümetleri döneminde başta engelliler olmak üzere sosyal güvencesi olmayan dul kadınlar, yaşlılar ve korunmaya muhtaç diğer kesimlere yönelik çok sayıda destek ve yardım programı ile dertlerine çözüm üretilmektedir. 

Engellilerimize sadece bakım parası verilmiyor, aynı zamanda sosyalleşmeleri ve ailelerinin de daha mutlu olabilmesi için birçok diğer yardım ve desteklerden faydalanma imkanları sağlanıyor. Verilen hizmetlerin belli başlılarını sıralamak gerekirse:

-Engelliye evde bakım parası

İlgili mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilerin isterler ise ikametgâhlarında, isterler ise resmî veya özel bakım merkezlerinde bakımlarının sağlanması güvence altına alınmıştır.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden (halen 572,64 TL) daha az olan engellilerin muhtaç sayılacağı ve bunlardan bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla sosyal yardım ödeneceği, ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında, hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engellinin iki kişi sayılacağı düzenlenmiştir.

Bakıma muhtaç engelli yardımlarından faydalanma koşulunun iki temel şartı olup, bunlar engelliye ait ‘Ağır Engelli’ sağlık kurulu raporu ve ‘Gelir Durumu’dur. Bu koşulların her ikisi de gerçekleşmediğinde engelliler evde bakım parasından yararlanamamaktadır.

Kasım 2014 verileri doğrultusunda Evde Bakım Hizmetinden yaralanan engelli birey sayısı 450.036 kişidir. Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (Halen 793,08 TL) aylık sosyal yardım yapılır.

Yani her ay 450.036 kişiye evde engelli akrabasına baktığı için 793,08 TL (Toplamda aylık 450.036x793,08= 356.914.550,88 TL) ödeme yapılmaktadır.

-Engellilere ücretsiz bakım hizmeti

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakıma muhtaç engellilerimizin herhangi bir gelirinin olup olmamasına bakılmaksızın ücretsiz olarak bakımı hizmeti sunulmaktadır. Kasım 2014 tarihi itibariyle 85 Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde 5.778 engelli birey yatılı bakım hizmeti almaktadır.

-Umut Evleri Projesi

Engelli bireylerin küçük gruplar halinde bir apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamalarını sürdürmesinin daha yararlı olacağı öngörüsü ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılmakta olan engelli bireylerden durumları uygun olanların, kuruluşların ek ünitesi konumunda olan ‘Umut Evi’ olarak isimlendirilen evlerde, toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Kasım 2014 itibarıyla ülke genelinde 84 Umut Evi bulunmaktadır.

-Yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi

Engellilerin Bakımı Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ailesinin yanında bakılan engelli bireylerin ihtiyaç duyulması halinde, Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine bağlı resmi bakım merkezlerinde geçici ve misafir olarak bakımlarının sağlanması hususu düzenlenmiştir. Buna göre, bir engelli birey bir yıl içinde en fazla otuz gün geçici ve misafir olarak Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalabilmektedir. Bu imkan sayesinde evde bakım parası alan kişilerin de dinlenmesi ya da özel günlerine katılabilmeleri sağlanmaktadır.

-Evde bakıma destek hizmeti

2010 yılında yapılan yasal düzenleme neticesinde, engelli bakım hizmetleri alanında yeni bir hizmet modeli olan ‘evde bakıma destek hizmeti’ için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu hizmet modeli ile evinde bakılan ancak evde bakım ücreti veya kurumsal bakım hizmeti gibi hizmetlerden yararlanmayan bakıma muhtaç engellinin, talep etmesi halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca görevlendirilecek bakıcı personel tarafından evinde bakımı sağlanabilmektedir.

-Özel bakım merkezleri

Bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu tespit edilen bakıma muhtaç engellilerin isterler ise ikametgâhlarında, isterler ise resmî veya özel bakım merkezlerinde bakımlarının sağlanması güvence altına alınmıştır.

Kasım 2014 itibarıyla 149 özel bakım merkezinde 10.277 engelli birey bakım hizmeti almaktadır. 

Tüm bu hizmetlerden yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Engelli yakınlarının sadece maddi olarak desteklenmemesi aynı zamanda bu kişilere bakan kişilere de sosyal hayatlarını yaşamalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılması gerçekten gurur verici bir gelişme. Hükümetimizin engellilere verdiği hizmetlerin nitelik ve niceliğinin attırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere engellilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.