Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Erkek sigortalıların emeklilik koşulları

İlk defa 8 Eylül 1976 tarihinden önce Sigortalı Olan Erkekler ile ilk defa 8 Eylül l981 tarihinden önce isgortalı olan kadınların emekliliğinin hesaplanmasında işe giriş tarihi önem taşımaktadır. 8 Eylül 1981 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar 5000 gün prim ödemek koşuluyla yaşa tabi olmaksızın veya en az 3600 gün prim ödemek koşuluyla 50 yaşında yaşlılık aylığına hak kazanabilmekte, kademeli yaş artışından olumsuz olarak etkilenmemektedir. İlk defa 8 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olan erkekler, 5000 gün prim ödemek koşuluyla yaşa tabi olmaksızın veya en az 3600 gün prim ödemek koşuluyla 55 yaşında yaşlılık aylığına hak kazanabilmekte ve kademeli yaş artışından olumsuz olarak etkilenmemektedir.
Erkek sigortalılar için yeni kanunda öngörülen yaş şartı, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi aşağıda tabloda gösterilmiştir.