Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Erkek SSK’lıların emeklilik aylığı almaları için üç şart

Bazı dizimizde bugün erkek SSK (4/a) sigortalılarının emeklilik şartlarıyla devam ediyoruz. Erkek SSK sigortalılarının emekli olabilmesi için, sigorta prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlamaları gerekiyor. Emeklilik tarihi ilk defa sigortalı olduğu tarihe göre değişen yaş ve prim gününe göre belirlenmekte olup, her üç şartın tamamlandığı tarihte emekli olunabiliyor.  Sigortalılık süresi ilk sigortalı olunan tarihten itibaren geçen süreyi ifade ediyor. 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan kadınların 20 yıl sigortalılık süresini, erkelerinde de 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları gerekiyor.

SSK’lıların bu sürenin tamamında sigortalı olmaları zorunluluğu yok. Bu süre aralığında gerekli gün sayısını tamamlamaları halinde diğer şartlar da tamamlanmışsa emekli aylığı bağlanabiliyor. Bu şartlardan sadece ikisinin tamamlanması halinde aylık bağlanmıyor.

SSK şartların göre erkek çalışanlar için askerlik borçlanması ile eksik günlerin primlerini tamamlama hakkı verilmektedir.

Emeklilik için kademeli olarak artan yaş şartı ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar açısından geçerlidir.

İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların emeklilik yaşı ve prim gün sayısı şartı sabittir. Bu aralıkta sigortalı olanların emekli olması için sigortalılık süresi aranmaksızın 7.000 gün prim ödemeleri gerekmekte olup 7.000 gün prim ödemesi bulunan erkekler 60 yaşında kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilirler.

Erkek SSK sigortalılarından (4/a) ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar aşağıdaki tabloda yer alan işe giriş tarihine göre kolayca hangi yaş şartından ve en az kaç gün prim ödemeleri koşuluyla emekli olabileceklerini kendileri de hesaplayabilecek.

SORU: Hasan Gül: 1965 doğumluyum ve sigortaya ilk giriş tarihim 11.09.1979.  Askerlik borçlanması dahil 4.800 gün prim ödemem vardır. Ne zaman emekli olurum?

Hasan Bey, ilk defa 11.09.1979 olduğundan, emeklilik şartlarını belirleyen tabloya göre, 25 yıl sigortalılık süresi, 45 yaş ve 5.000 prim gün sayısı şartlarına göre SSK’dan emekli olacaktır. Okurumuzun eksik kalan 200 günü tamamlaması durumunda emekliliğe hak kazanacaktır. 

SORU: Fehmi Doğu: Sigortaya ilk giriş tarihim 01.01.1994 olup 4.127 gün prim ödemem vardır. Ne zaman emekli olabilirim?

Okurumuz Fehmi Bey, ilk defa 01.01.1994 olduğundan, emeklilik şartlarını belirleyen tabloya göre, 25 yıl sigortalılık süresi, 45 yaş ve 5.000 prim gün sayısı şartlarına göre SSK’dan emekli olacaktır. Okurumuzun eksik kalan 200 günü tamamlaması durumunda emekliliğe hak kazanacaktır.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar

EMEKLILIK yaşıyla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunda yeni bir düzenleme daha yapılmıştır. İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren sigortalı olan ve SSK şartlarına göre emekli olmaya hak kazananlar 7.200 prim ödeme gün sayısını 31 Aralık 2035 tarihine kadar sağlayabilirlerse yaştan etkilenmiyor. Ancak, bu sigortalılardan 7.200 gün prim şartını 31 Aralık 2035 tarihinden sonra sağlandığı takdirde 65 yaşını geçmemek üzere her geçen iki yıl için emeklilik yaşına bir sene eklenmesi söz konusu olacak. 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların emekli olma yaşı 7.200 prim gün sayısının tamamlandığı tarihe göre değişmektedir. Buna göre, sigortalıların 7.200 prim gün sayısını 31.12.2035 tarihi ve öncesi tamamlamaları durumunda kadınlar 58, erkekler 60 yaşını tamamlayarak emekli olacaklar, bu tarihten sonra tamamlayanların emekli yaşı ise kademeli olarak artacaktır.

İLK defa 1 Mayıs 2008’den itibaren sigortalı olanların ileri yaşta olmasına rağmen 7200 gün prim şartını yerine getirememesi halinde de emekli olmaları mümkün. Bunun için 5400 gün prim ödeme sayısı gerektiği gibi emekli olma yaşı da 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl öteleniyor. Burada da yine 31 Aralık 2035 tarihi bir milat olduğu gibi 5400 gün prim şartı da 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren 4600 olarak uygulanıyor ve 5400 gün şartı için her yıl 100 gün artırılıyor.

Stajyerler erken emekli olabilir mi?

MESLEK lisesinde yapılan staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri ödenmekte olup, stajyerler için emeklilikle ilgili primler ödenmemektedir. Dolayısıyla da meslek lisesinde öğrenim görülen okullar tarafından yapılan staj sigortası, SGK işe başlama tarihi olarak kabul edilmediği gibi, SGK prim gün sayısı olarak da dikkate alınmamaktadır. Çalışanların ilk defa normal sigortalı olarak primlerinin ödendiği tarihe göre emeklilik yaşı ve ödenmesi gereken prim gün sayısı belirlendiğinden stajyerlikle erken emeklilik mevcut durumda söz konusu olmamaktadır.

YARIN: BAĞ-KUR’LULARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI