Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Erken emeklilikte engelli raporu şart!

Engellilerin topluma kazandırılması amacıyla AK Parti hükümetleri döneminde çok önemli düzenlemeler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın engellilere ve ailelerine özel bir değer vermesi sonucu engellilerin başta evde bakım parası, sağlık hizmetlerinden yararlandırılması, 2022 aylıklarının artırılması, sosyal yardımların ve rehabilitasyon-bakım merkezlerinin sayısının ve hizmetlerinin artırılması bunlardan sadece bir kaçını oluşturuyor. Elbette ki aynı değer ve engelli haklarına bakış Başbakanımız sayın Ahmet Davutoğlu tarafından da devam ettiriliyor. 

Özellikle engelli okurlarımızdan nasıl engellilerin emekli olacaklarına, burada hangi statülerin dikkate alınacağına, prim ödeme gün sayısının ne olması gerektiği konusunda sorular geliyor. Biz de bugün engellilerin emeklilik koşullarını paylaşalım istedim.

Erken emeklilik ve yaş şartına tabi olmadan emekli olunmasını sağlayan düzenlemelerden birisi de engelli vergi indirim raporu alan kişiler için getirilmiştir. Vergi indrim belgesiyle emeklilik, malulen emeklilikten farklıdır.

Buna göre, emeklilik için gereken sigortalılık süresi, prim gün sayısı şartlarını yerine getiren engelliler vergi indiriminden de faydalanmaları halinde yaş aranmaksızın emekli olabilmektedir. Engelli emekliliğinde kriterlerin belirlenmesi açısından özellikle tarihler önem arz etmektedir. 

- 06.08.2003 kritik tarih

1- Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

2- İlk defa 06.08.2003 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını belgelendiren engelli sigortalılar için kademeli bir geçiş öngörülmüş olup aşağıda belirtilen sigortalılık süreleri ve prim gün sayılarıyla yaşlılık aylığından yararlanacaklardır. Sigorta başlangıç tarihi 18 yaşın dolduğu tarihten başlar.

1 Ekim 2008 öncesi sigortalılar aşağıda belirtilen işe giriş tarihleri ile çalışma gücü kaybı oranı ve derecesine göre belirli bir prim günü ve sigortalılık süresi ile yaşlılık aylığı bağlanabiliyor.

A- 1 Ekim 2008 öncesi işe girenlerin engelli emekliliği

1 Ekim 2008 öncesi işe giren engelli sigortalıların kontrol muayenelerine gönderilmeleri SGK tarafından yapılacak ancak, sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere yine Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecek. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların sağlık kurulu raporları SGK sağlık kurullarına gönderilmeyecek.

B- 1 Ekim 2008 sonrası işe girenlerin engelli emekliliği

Bu sigortalılardan talepte bulunanların, 01.10.2008 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayıp, öncelikle hastaneye sevk işlemleri yapılarak, bunların yeni tarihli sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecek. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan engelliler ise aşağıda belirtilen rapor oranı ve derecesine göre emekli olabiliyorlar. SGK tarafından yukarıdaki tablolara bağlı olarak işlem yapılsa da; 1.10.2008’ de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun lehte hükümlerinin uygulamaya alınması; engelli emekliliğini kolaylaştıracak ve birçok kişinin mağduriyetinin önüne geçilebilecektir .