Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Ev hizmetlerinde çalışanlara sürpriz var

Ev hizmetlerinde çalışanlarla evlerinde personel çalıştıranların gözünün kulağının TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasa’da olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2013 ve 2014 yıllarında yapılan SGK tarafından denetimler, uygulanan milyonlarca liralık idari para cezaları ve mağduriyetler bu sorunu ön plana çıkarmıştır. Şüphesiz ki bir düzenleme yapılma ihtiyacı gerekmiş ve Torba Kanun’da bu düzenlemeye de yer verilmiştir.

Ev hizmetleri olarak kabul edilen çocuk, hasta ve özürlü bakımı, ev temizliği, yemek yapma, ütü yapma, çamaşır yıkama, bahçe bakımı gibi işlerde “ücretle ve sürekli çalışanlar” sigortalı olmak, ev sahipleri de kolay yoldan sigortalı çalıştırmak istiyor. Ancak mevcut mevzuatta yer alan içinden çıkılmayacak haldeki uygulamalar sigortalılığı engelliyor.

Torba ile taksi şoförleri ve sanatçılara benzer olarak düzenleme getirilmekte ve bu düzenlemeler 5510 sayılı Kanuna eklenen “Ek Madde- 9” ile yürürlüğe girecek.

Çalışma gün sayısı tespit edilecek

İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ve kısmi süreli çalışanların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında 4/a (işçi) kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır. 10 gün ve daha fazla olan sigortalıların bildirimi, işverenler tarafından en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak ve süresinde yapılmayan bildirim için işverene idari para cezası uygulanacaktır.

10 gün ve daha fazla süre çalışanların sigortalılığı mevcut uygulama paralelinde aynen sürdürülecektir. Ancak 10 günden az süre ile çalışanların sigortalılığı farklılaşacak.

Gün sayısı 10’dan az ise iş kazası primi ödenecek

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecektir.

Bu çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi ile sağlanacaktır.

Sigortalılık başlangıcında Kuruma verilen belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınacak ve bunlar hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. Bu kapsama girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın otuz katının % 32,5 oranında prim ödeyebilir.

Bunun % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. Bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer. Önemli bir husus olarak ödenen bu primler 4/a (işçi) sigortası kapsamında sayılacaktır.

Çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar Kanun uygulamasında işveren sayılmaz. Çalışanın iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şart koşulacaktır.