Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

‘Faiz lobisi masaldır’ diyenler, iyi okuyun lütfen!

Bu ülkenin en büyük belası “faiz-siyasi-ekonomik manipülasyonlar” ile kanımızı emenlerdir! İnanmıyor musunuz! O zaman “sözü bırakalım” rakamlara bakalım;

-Türkiye, 1980-2011 sonu arasında 2 trilyon dolardan fazla kaynak elde etti. 1980-2004 arasında bu kaynağın 1.2 trilyon dolardan fazlası iç ve dış borçlanma ile elde edildi.

- 1980-2005 arasında vergiden elde edilen kaynaklar, borçlanma ile elde edilen kaynakların yarısından az olarak gerçekleşti.

- Paranın sistem dışında toplanması ve vergi toplayamamamızın sonucu ağır oldu ve yapılan borçlanmaya karşı son 30 yıl içinde, büyük kısmı 1980-2004 arasında olmak üzere; 450 milyar dolardan fazla, sadece faiz ödedik.

- Ödediğimiz iç borç faizi, dış borç için ödediğimiz toplam faizin dört ila beş katı olarak gerçekleşti. 1980-2005 arasındaki her dalgalanma, içerideki borcu katlarken, dalgalanmalarda elinde iç borç senedi bulunduran binde 1’in altında gerçek ve tüzel kişi inanılmaz gelirler elde etti.

- 450 milyar faiz ödediğimiz 2004’e kadar olan dönemde sadece 80-100 milyar dolar arası değişen bir yatırım yaparken, 250 milyar dolara yakın da bir personel giderimiz oldu. Bu noktada ortaya çıkan çarpıcı veri, personel giderimiz ile yatırım yaptığımız tutarın toplamı ödediğimiz faiz kadar olamadı. Daha açık yazayım: 1980-2004 arasında “Devletin çalıştırdığı personele ödediği paranın üstüne yaptığı yatırımı da” ekleyin “faiz lobisine” ödenen rakama ulaşmıyor!

- Yatırım harcamalarımız 1980-2002 arasında 2.5-3 kat arasında bir artış gösterirken, iç borç faiz ödemelerimiz 75, dış borç faiz ödemelerimiz ise 19 kattan fazla arttı. İç ve dış borçlara ödediğimiz faizdeki artış oranı ilk başladığı noktaya göre ortalama 50 kattan fazla bir artış gösterdi.

- 2001 krizi sonrası dönemde faiz rekoru 2004 yılına ait. 150 katrilyonluk 2004 yılı konsolide bütçesinin 66 katrilyonu faiz ödemesine ayrıldı. 1.50 TL’lik kur ile hesapladığımızda basit faizini dahi koymadan ödediğimiz miktar tam olarak 52 milyar dolar. 52 milyarı 52 haftaya bölersek bulduğumuz sonuç, haftada 1 milyar dolar, günde 166 milyon dolar.

- 1999-2004 arasında ödediğimiz faiz haftalık 700 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında değişti.

- IMF kovulduktan sonra “haftalık faiz ödememiz” iyice düşerken, 57. Hükümetin başlayıp Kemal Derviş’in tamamladığı kurgunun sonucu olan 2004 yılı rekoru, yani haftada 1 milyar dolara bir daha yaklaşılmadı! 2004 sonrası ortaya konan politika ile Türkiye “faiz prangası” ve IMF’den kurtuldu!

- 1980-2004 arasında yatırım harcamalarının toplamı toplam borçlanmanın yüzde 10’unun bile altında kalırken, topladığımız toplam verginin yüzde 15’inin altında kaldı. 2004 sonrası bu veriler “normale” dönmeye başladı ve 2011’den itibaren AB ülkelerinin ortalamasının üstüne çıktı.

- 1994 krizi ile 2004 arasındaki 10 yılda Türkiye 26 milyar dolara yakın bir yatırım yaparken, 90 milyar dolarlık personel harcaması yaptı. Buna karşılık aynı dönemde sadece iç borcun faizine 189 milyar dolar, dış borcumuzun faizine de 39 milyar dolarlık bir kaynak ayırmak zorunda kaldık. 2009 sonrası yatırım harcamaları faiz harcamalarına göre çok ciddi bir artış gösterdi.

- 2004 yılından itibaren başlayan “mücadele” sonuç verdi ve “medya baskısı ile IMF anlaşmasına” zorlanan Türkiye, her türlü siyasi-finansal manipülasyonu aşarak IMF’yi kovarken, ekonomik verilerini AB ülkelerinin üstüne taşıdı. Faiz lobisine “DUR” denmesiyle milli gelir 2004-2012 arasında dolar bazında “5 katına çıkarak” 750 milyar doları aştı!

Sonuç: Yukarıdaki rakamlara iyi bakın ve bu ülkenin “kanını emenlerin” son 10 yılda “ne kadar milyar dolardan” olduğunu ve bugün “ellerindeki imkanlar” ile ne yapmaya çalıştıklarını lütfen sorgulayın!