Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Fatih Acar’dan kamuoyuna açıklama

 29.06.2013’den itibaren “http://haber.stargazete.com” internet sitesinde ve 29.06.2013 tarih 5215 sayılı Star Gazetesinde yayınladığınız, “Yetimlerin feryadını Yadigar Başkan duydu” başlıklı Resul Kurt’a ait köşe yazısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Müsteşarı müvekkilim Sayın Fatih ACAR hakkında; “...SGK’nın engelli vatandaşlarımıza eziyeti sürdürmesi ... çözüm önerisini de o dönem SGK Başkanı olan ancak zamanla TİRAN’LAŞAN FATİH ACAR’a söylemiş idim. SGK Başkanlığından alınarak Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığına kaydırılan Fatih ACAR’a engellilerin sesini duyuramamış olsam da... Dönemin SGK Başkanı Fatih ACAR için Bilal ve benzeri durumundaki engellilerin sorunu önemli değildi ve sorunu çözmek için... SGK Başkanı Dr. Mustafa Kuruca ve Genel Müdür Cevdet Ceylan’ın çırpınışları da fayda etmemişti. Fatih Acar önce bu sorunu çözmek için Kanunda değişiklik yapalım dedi... vazgeçerek sorunu Yönetmelikle çözelim dedi... iki yıl geçti... Her çözüm önerisi Fatih Acar’ı aşamadı... SGK’nın çiçeği burnunda başkanı (Sayın Yadigar Gökalp İlhan’ı kastederek) Sorunu bir Genelgeyle çözdü... bu düzenlemeyle Fatih ACAR’ın inatla ve ısrarla mağdur ettiği yetim/öksüz malul çocuklar artık rahat bir nefes aldı... Müsteşar Fatih ACAR’ın günahı kaç okka çeker onu da Allah bilir... Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.” şeklinde mesnetsiz, gerçek dışı, müvekkilin şeref ve haysiyetini rencide edici, hiç haketmediği ağır niteleme ve aşağılamalara muhatap olmuştur.

GERÇEK ŞUDUR:

Müvekkilim Fatih ACAR, Sosyal Güvenliğin tek çatı altında toplandığı SGK’nın kuruluş döneminde, köklü reformların hayata geçirilmesinde, özverili çalışmalarda bulunmuş, yüzlerce yeni proje hayata geçirilerek, reformlar sonrası sürdürülebilir bir Sosyal Güvenlik Sisteminin temelleri atılmış ve Sosyal Güvenlik açıkları ülkemiz açısından risk olmaktan çıkarılmıştır.

Müvekkilin SGK’daki görev sürecinde; 2007 yılında %3 olan Sosyal Güvenlik açığının GSYH’ye oranı, %1,3 seviyesine inmiş; Prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı %52’lerden %61’lere yükselmiş; 2008 yılında 15.041.000 olan aktif sigortalı sayısı 18.350.000’lere ulaşmış, yine aynı dönemde 1.500.000 kayıt dışı çalışan ile 80.000 tescilsiz işyeri kayıt altına alınmıştır. Bu dönemde yüzlerce bürokratik işlem kaldırılmış, ünitelerimizdeki kuyruklara son verilmiş, E-Devlet hizmetlerinde %61’lik oranla SGK birinci olmuştur. Merkez ve Taşra Hizmet Binalarının tamamına yakını yenilenmiş, vatandaş odaklı konsepte uygun olarak yurt çapında 450 Sosyal Güvenlik Merkezi açılmış, 10.000.000 emekliye evinde maaş ödeyecek, 75.000.000 vatandaşımıza hak ve yükümlülükleri ve sağlıkla ilgili sorularına bir telefonla cevap verilebilecek teknik altyapı kurulmuştur. Sonuç olarak, vatandaş odaklı yüzlerce proje hayata geçirilmiş ve SGK’da %39 olan memnuniyet oranı, müvekkilin görev süresinin sonunda %78’lere yükselmiştir.

Bu üstün gayret ve başarıları nedeniyle müvekkilim Fatih ACAR, taltif edilerek SGK Başkanlığına göre bir üst görev olan Bakanlık Müsteşarlığına getirilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgi ile kaleme alınan köşe yazısında, “yetim ve engellilerin mağduriyetine duyarsız kalmak”, hatta tiranlaşmakla (sözlük anlamı: gaddarlık, despotluk) suçlanan müvekkilimin yılların emek ve çalışmasıyla elde ettiği haklı, onur ve saygınlığı zedelenmiş, kamuoyunun müvekkile karşı nefret ve düşmanlık beslemesi kastına matuf iddialar yayınlanarak, müvekkilin kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine dokunulmuştur.

Bahse konu eksik bilgi ve yanlış değerlendirme ürünü yazıdaki beyanların kabulüne imkan yoktur. Şöyle ki; Engelliler, yetim ve öksüzler, mazlum ve muhtaç kimselerin sorunlarını çözmeye dönük yüzlerce proje müvekkilin başkanlığı döneminde hayata geçirilmiştir. Yazıda bahsi geçen yetim çocukların sorunun çözümüne ilişkin 22.06.2013 tarihli genelge de, 2012 yılında ilgili Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür’e müvekkilin bizzat verdiği talimat gereği çıkarılmıştır.

Bahse konu 2013-26 sayılı Genelge, 2012 yılında müvekkilimin talimatı ile hazırlanmaya başlanmasına rağmen, Ocak 2013 tarihinden Mayıs sonuna kadar çıkarılan 6385, 6458, 6462, 6486 sayılı yasalarla, 5510 sayılı yasada ve ilgili diğer mevzuatta çok sayıda yapılan değişikliklerin, uygulamada karşılaşılan sorunların tamamının sistematik bir şekilde çözülebilmesi için genelge çalışması uzun zaman almıştır. Bu çalışmaların çoğunluğu müvekkilin SGK Başkanlığı döneminde hazırlanmasına rağmen, düzeltmeye konu köşe yazısında, Genelgenin yeni başkan döneminde tamamlanıp, yürürlüğe girmesinden yola çıkılarak, müvekkilin tüm çalışmaları görmezden gelinmiş, hatta yetim ve engellilerin sorunlarını kasten çözmediği, tiranlaştığı gibi eleştiri sınırını aşan hakaret ve aşağılama içeren beyanlarda bulunulmuştur.

 Müvekkilim Fatih Acar’a yönelik, mesnetsiz ve tamamen haksız iddiaların değerlendirilmesini kamu vicdanına bırakıyoruz.Fatih Acar Vekili Avukat Hasan Pembeçiçek