Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

FET֒cüye vatandaşlık tokadı

FETÖ şakirtlerinin klasik ‘şefkat tokadı’ tabiri vardır. Şimdi de vatandaşlık tokadı geliyor. Son aylarda ülkemiz, iç ve dış tehditlerle boğuşmaya, her türlü terör örgütü ve bunları kullanan yabancı ülkelerle 3mücadeleye devam ediyor. Bir yandan ekonominin gidişatı kontrol altına alınmak istenirken, öte yandan da PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve yandaşı mankurtlar ile mücadeleye ediyoruz.

Bu teröristlerin, daha fazla ülkemiz vatandaşı kalmaması için ilk defa bu köşeden 27 Ağustos tarihinde açıkça “Çağrı’yla gelmeyen FETÖ’cü vatandaşlıktan çıkarılsın” demiştik.

Buradaki temel amaç, ülkemizdeki maşaların yurt dışından idaresinin önüne geçilmesi, Türkiye’ye yönelik kumpaslar kuran sözde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı teröristlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve tüm malvarlıklarına el konulması vatandaşlarımızın yüreğine su serpilmesiydi.

Söz konusu yazımda “Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak memleketi karanlığa sürüklemek isteyen FETÖ Terör Örgütü mensuplarına ve PKK bölücü terör örgütü mensuplarına yürürlüğe konulacak ve OHAL kapsamında çıkarılacak bir Kanun Hükmünde Kararname ile yurda dönmeleri ve mahkemelerde aklanmaları çağrısı yapılmalı, bir aylık süre içerisinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları ve bunların her türlü malvarlığına el konulması, emekli maaşlarının kaldırılması gerekmektedir” diye belirtmiştim.

Bu çağrımız ve önerimiz, en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da çeşitli defalar dile getirilmişti.

Nihayet hukuki alt yapı tamamlanarak 6 Ocak 2017 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı KHK ile bu imkan getirilmiştir. 680 sayılı KHK ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29’uncu maddesine hüküm eklenmiştir. Buna göre;

“26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302’nci, 309’uncu, 310’uncu, 311’inci, 312’nci, 313’üncü, 314’üncü ve 315’inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça Resmî Gazetede yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilir.”

Buna göre, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan ve silahlı örgüt suçlarından soruşturma veya kovuşturma yürütülen vatandaşlardan, yabancı ülkede olması sebebiyle kendisine ulaşılmamış olanlar; mahkeme tarafından bu durumun öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa bildirilecektir.

Bakanlık, bu aşamada ‘yurda dön’ ilanı verecek ancak 3 ay içinde yurda dönmeyen kişilerin vatandaşlığı, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilecek.

OHAL kapsamında çıkarılan bu Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen 3 aylık süre içerisinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları şüphesiz terörle mücadeleyi başarılı kılacaktır.